Kurs: Specjalista ds. rozliczeń VAT w jst - zrozumieć podatek vat

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-03-28 do 2019-03-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
669 zł netto/os.
Rabat:
10% (602,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 marca 2019 r.

TRENER

praktyk, ekspert w zakresie podatku VAT, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

1.  Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT

- Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku.

- VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku

- Zasada powszechności opodatkowania VAT.

2.  Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce.

- Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.

- Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.

3.  Podmiot opodatkowania – co to oznacza?

- Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?

- Definicja podatnika.

- Zasady stosowania zwolnienie podmiotowe z VAT.

- Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podatnicy VAT.

4.   Przedmiot opodatkowania

1. Pojęcie czynności opodatkowanych.

2. Odpłatna dostawa towarów

a)      Definicja towarów

b)      Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT

c)      Dostawa towaru a przeniesienie prawa własności

d)      Dostawa towarów o charakterze ciągłym

e)      Szczególne rodzaje dostaw towarów

3. Odpłatne świadczenie usług

a)      Definicja świadczenia usług

b)      Refakturowanie usług

c)      Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług

d)      Nieodpłatne świadczenie usług i nieodpłatna dostawa towarów, – kiedy przedmiot opodatkowania?

5.      Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT – warunki niepodlegania VAT, kiedy i dlaczego?

 1. Darowizny
 2. Opłaty publicznoprawne,
 3. Kaucje,
 4. Kary,
 5. Wadium,
 6. Użyczenia,

6.      Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania

 1. Wykaz aktualnych stawek podatku VAT
 2. Stawka 23 %
 3. Stawki obniżone 8 i 5 % oraz zakres ich zastosowania
 4. Różnica między stawką 0%, zw. i NP    
 5. Zwolnienia przedmiotowe z VAT - katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT

7.      Moment powstania obowiązku podatkowego

 1. Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 2. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego
 3. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
 4. Zaliczki a obowiązek podatkowy

8.      Przeniesienie obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT przez kupującego na nabywcę tzw. odwrotne obciążenie.

a)    Co to jest odwrotne obciążenie?

b)   Rozpoznanie obowiązku odprowadzenia podatku VAT przez kupującego – moment podatkowy.

c)    Obowiązki dla sprzedającego i kupującego – na co zwracać uwagę.

DZIEŃ II

1.      Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług

1. Rodzaje faktur VAT:

a)     Faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,

b)     Faktura zaliczkowa,

c)      Faktura uproszczona,

d)     Refakturowanie,

e)     Duplikat faktury,

f)      Przechowywanie faktur.

g)     Nowe zasady wystawiania faktur VAT do paragonów z NIP-em nabywcy, – kiedy i jak?

h)     Terminy wystawiania faktur

i)       Odpowiedzialność wystawcy faktury

2. Elementy faktury.

3. Faktury korygujące i noty korygujące:

a)     Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących,

b)     Termin wystawienia faktur korygujących,

c)      Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus),

d)     Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?,

2.      Podzielona płatność (split payment) nowela zmian w ustawie VAT od 07.2018r.

1. Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur – zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.

2. Na czym polega podzielona płatność?

3. Kto będzie właścicielem rachunku VAT?

4. Sposób dokonywania płatności za fakturę przy metodzie split payment.

5. Co można zyskać a co stracić przy metodzie podzielonej płatności?. Dodatkowa „ulga” za wcześniejszą zapłatę podatku.

6. W jaki sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie VAT środków?.

7. W jakim przypadku może nastąpić blokada konta VAT.

3.      Zasady i sposób rozliczania zobowiązania w podatku VAT. 

1.      Odliczenia podatku VAT

a)     Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony)

-       Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?

-       Warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT,

-       Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego,

-       Zakupy dające prawo do częściowego odliczenia podatku VAT.

-       Wyłączenia z prawa do odliczenia,

-       Terminy ustawowe odliczenia,

b)     Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.

-       pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

-       działalność gospodarcza a wykonywanie zadań poza strefą podatku VAT,

-       zasady ustalania współczynnika i prewspółczynnika wstępnego i ostatecznego,

-       wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP),

-       obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi, jako wpływ na wyliczenie współczynnika i prewspółczynnika,

-       zaokrąglenia proporcji sprzedaży,

c)      Korekty odliczeń w trakcie roku i po jego zakończeniu.

4.      Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego

 1. Kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
 2. W jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
 3. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot podatku VAT?

5.      Panel dyskusyjny

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kurs: Specjalista ds. rozliczeń VAT w jst - zrozumieć podatek vat
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-03-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 669 zł
Rabat: 10% (602,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów