Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-22 do 2018-10-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
649 zł netto/os.
Rabat:
10% (584,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 października 2018 r.

TRENER

pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, członek korpusu SC, wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych. Wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązki organów zezwalających na usunięcie drzew:

 • Oględziny w terenie w celu weryfikacji występowania gatunków chronionych;
 • Określenie gatunku rośliny oraz weryfikacja jej rozmiarów;
 • Ocena potrzeb wprowadzenia kompensacji;
 • Inne.

2. Możliwe trudności w rozpoznawaniu drzew i krzewów, w tym w okresie bezlistnym:

 • Zasady rozpoznawania gatunków drzew i krzewów – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania.

3. Możliwe trudności w rozpoznawaniu występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania:

 • Chronione grzyby;
 • Chronione rośliny;
 • Chronione zwierzęta;
 • Wpływ lokalizacji drzew i krzewów na potencjalną możliwość występowania gatunków chronionych;
 • Różnorodność przyrodnicza obszarów zabudowy miejskiej;
 • Różnorodność przyrodnicza zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej;
 • Różnorodność przyrodnicza terenów zieleni, w tym alei i parków;
 • Ocena potrzeb kompen
 • sacji w kontekście stwierdzonej różnorodności przyrodniczej towarzyszącej drzewom i krzewom.

4. Wpływ pór doby i pór roku na trudność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów oraz ocenę występowania gatunków chronionych.

5. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.

6. Dyskusja.

BLOK TEMATYCZNY – II. PRAKTYCZNE TERENOWE ROZPOZNAWANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ GATUNKÓW CHRONIONYCH (Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne).

7. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach - w obszarach zabudowy miejskiej.

8. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów:

 • W obrębie zabudowy miejskiej wielorodzinnej;
 • W obrębie zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej.

9. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:

 • Wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;
 • Wartości krajobrazowych;
 • Wartości kulturowych;
 • Lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.

10. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.

11. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.

12. Podsumowanie pierwszego dnia ćwiczeń.

II DZIEŃ

Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne.

1. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach - w obszarach zieleni.

2. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów na terenach zieleni, w tym alei i parków.

3. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:

 • Wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;
 • Wartości krajobrazowych;
 • Wartości kulturowych;
 • Lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.

4. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.

5. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.

Powrót do sali wykładowej.

6. Podsumowanie ćwiczeń.

7. Źródła merytoryczne – klucze do oznaczania, przewodniki, albumy, atlasy…

8. Dyskusja i zakończenie.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-22
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 649 zł
Rabat: 10% (584,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów