Kurs: Akademia podatku VAT dla samorządów - jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 2019 roku oraz po zmianach przepisów w 2020 roku

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-23 do 2019-10-24
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
699 zł netto/os.
Rabat:
10% (629,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 października 2019  r.

TRENER

Trener, doradca, specjalistka z zakresu rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz księgowania, rozliczania, monitoringu i kontroli projektów UE. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatku VAT i PIT. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu podatku VAT dla sektora finansów publicznych w szczególności dla samorządów, instytucji kultury, samorządowych zakładów budżetowych. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1,5 tys. godzin szkoleniowych oraz 3,5 tysiąca godzin doradztwa. Absolwentka wielu uczelni, długoletni pracownik na stanowisku głównej księgowej. Od 2010 właścicielka biura rachunkowo - podatkowego

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

1. Zasady rozliczania podatku

 • Definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych.
 • Podstawa opodatkowania, na co zwrócić uwagę.
 • Rozpoznanie momentu podatkowego zasady ogólne i szczególne w ustawie.
 • Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych:
  • Najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych.
  • Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
  • Sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
  • Użytkowanie wieczyste – opłata wstępna, opłata roczna, sprzedaż, przekształcenie.
  • Wyżywienie i pobyt w placówkach oświatowych – zasady opodatkowania, zwolnienia i rozpoznania momentu podatkowego.
  • Pomoc społeczna – rozliczenie, korekty w przypadku otrzymania decyzji po terminie złożenia miesięcznego rozliczenia.
  •  Organizacja kolonii, półkolonii, kursów a zasady stosowania zwolnienia i opodatkowania.
  •  Konkursy, festyny, promocja – czy od przekazywanych nagród, materiałów należy odprowadzić podatek VAT?
  •  Opłaty za wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne.
  •  Internat, bursa – zasady opodatkowania.

2. Faktury – zasady oraz moment wystawiania i korygowania w tym wskazanie zmian.

3. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – nowe przepisy ustawowe.

 Dzień II

1. Zmiana stawek podatkowych – Wiążąca Informacja Stawkowa.

2. Projekty sfinansowane w całości lub w części ze środków UE

 • Dotacje UE z przeznaczeniem na zadania statutowe samorządów.
 • Dotacje UE oraz wkład mieszkańców, – kiedy i czy opodatkowanie?
 • Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE.

3. Mechanizm podzielonej płatności.

 • Podzielona płatność dobrowolna od 01.07.2018 rok a problemy z wdrożeniem w samorządzie.
 • Zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowe podzielonej płatności.
 • Problemy związane z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności – w tym przepływy finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem, rachunki bankowe podatników.

4. Ustawa STIR a wpływ na dane w nowym wykazie podatników (biała lista podatników) – nowy obowiązek podatników oraz sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.

5. Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje proponowane w projekcie zmian do ustawy VAT.

6. JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – w tym weryfikacja prawidłowego sporządzenia pliku przez jednostki podległe.

7. Centralizacja rozliczeń a kontrole NIK, RIO – wskazanie odpowiedniej weryfikacji sporządzonych uchwał, zarządzeń, kontroli wewnętrznych oraz rozliczeń.

8. Inne zagadnienia poruszane przez uczestników.

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kurs: Akademia podatku VAT dla samorządów - jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 2019 roku oraz po zmianach przepisów w 2020 roku
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 699 zł
Rabat: 10% (629,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów