KPA w administracji samorządowej

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-22
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 maja 2018 r.

TRENER

Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia:

 • rola procedury administracyjnej,
 • przedmiotowy i podmiotowy zakres k.p.a.,
 • treść i rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego.

2. Podmiotowe aspekty postępowania administracyjnego:

 • organ prowadzący postępowanie (właściwość organu, wyłączenie pracownika i organu od załatwienia sprawy, pełnomocnictwo administracyjne)
 • strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony, przedstawiciel strony, pełnomocnik strony),
 • inni uczestnicy postępowania administracyjnego.

3. Przebieg postępowania administracyjnego:

 • wszczęcie postępowania administracyjnego (sposoby wszczęcia postępowania, skutki wszczęcia postępowania, podania),
 • postępowanie wyjaśniające i dowodowe (dowody w postępowaniu administracyjnym, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, poświadczanie dokumentów),
 • inne czynności procesowe postępowania (doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje),
 • terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje terminów, obliczanie terminów, przywracanie terminów).

4. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:

 • istota i cele mediacji,
 • zasady przeprowadzania mediacji,
 • proceduralne aspekty mediacji,
 • skutki i moc wiążąca mediacji.

5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:

 • decyzje administracyjne,
 • postanowienia,
 • ugody administracyjne,
 • milczące załatwienie sprawy.

6. Kompetencje organów samorządowych w postępowaniach, których przedmiotem jest weryfikacja rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyjnym:

 • postępowanie odwoławcze,
 • wznowienie postępowania administracyjnego,
 • stwierdzenie nieważności decyzji,
 • inne przypadki zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: KPA w administracji samorządowej
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-22
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów