Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-03-07
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 4 marca 2019 r.

TRENER

wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 12 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od 4 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS.

2. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego.

3. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie składek emerytalno – rentowych:

 • Dokumenty korygujące do ZUS,
 • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek,
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe,
 • Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek.

4. Nadpłata składek z umowy zlecenia.

5. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno – rentowych:

 • Dokumenty korygujące do ZUS,
 • Ustalenie niedopłaty składek,
 • Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe,
 • Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek.

6. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika.

7. Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia.

8. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika.

9. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego.

10. Zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego.

11. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia.

12. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń.

13. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika.

14. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?

15. Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS.

16. Pytania i dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-03-07
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów