Kontrola zarządcza w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Kategoria:
Kontrola, audyt
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-11
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 8 października 2019 r.

TRENER
Ekspert - specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych a kontrola zarządcza w 2020 r. – przegląd zmian:
  • nowa definicja kontroli zarządczej,
  • pojęcie systemu zarządzania i kontroli,
  • plan operacyjny i zasady realizacji,
  • zasady wyznaczania celów – kaskadowanie i odpowiedzialność,
  • zasada rozliczalności - ocena realizacji celów,
  • usystematyzowanie przepisów z zakresu audytu wewnętrznego,
  • projekt nowych standardów kontroli zarządczej,
  • wytyczne Ministra Finansów dot. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 2. Elementy kontroli zarządczej – przegląd po nowelizacji ustawy o finansach publicznych:
  • środowisko kontroli,
  • ocena i zarządzanie ryzykiem,
  • czynności kontrolne,
  • informacja i komunikacja,
  • monitorowanie.
 3. Zasady definiowania celów i zadań.
 4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym:
  • identyfikacja i ocena istotności ryzyka,
  • mechanizmy zarządzania ryzykiem,
  • reakcja na ryzyko,
  • zarządzanie ryzykiem w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Monitorowanie i ocena sytemu kontroli zarządczej jako podstawa do doskonalenia organizacji.
 6. Informacja i komunikacja (to nie tylko strona internetowa).
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kontrola zarządcza w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-11
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów