Kontrola trwałości projektów UE

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-15
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 października 2019 r.

TRENER
Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne dotyczące trwałości projektu:
  • Rozporządzenie 1303/2013.
  • Ustawa wdrożeniowa.
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  • Regulamin konkursu.
  • Umowa o dofinansowanie projektu.
 2. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu trwałości projektu:
  • Definicja trwałości.
  • Przesłanki naruszenia zasady trwałości.
  • Okres trwałości.
  • Trwałość w projektach nieinwestycyjnych.
  • Monitorowanie w okresie trwałości.
  • Zachowanie wskaźników w okresie trwałości.
 3. Szczegółowe zagadnienia z zakresu zachowania trwałości projektu:
  • Przekształcenia prawno – własnościowe Beneficjentów.
  • Upadłość w okresie trwałości.
  • Likwidacja w okresie trwałości.
  • Kwalifikowalność podatku VAT.
  • Zmiana sposobu użytkowania infrastruktury objętej wsparciem.
  • Trwałość w ramach cross-financingu w projektach EFS.
 4. Przebieg kontroli trwałości projektu:
  • Zakres czynności kontrolnych.
  • Przebieg kontroli.
  • Dokumentowanie kontroli.
  • Dodatkowe obszary weryfikowane w okresie trwałości.
  • Archiwizowanie dokumentów.
  • Przykłady nieprawidłowości z tytułu naruszeń zasad trwałości.
  • Konsekwencje nieprzestrzegania warunków trwałości projektu.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kontrola trwałości projektów UE
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-15
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów