Konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach UE

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-15
Godzina:
9:00-14:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 a419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 października 2018 r.

TRENER

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne konkurencyjnego ponoszenia wydatków w latach 2014-2020:

 • ustawa o finansach publicznych
 • ustawa wdrożeniowa na lata 2014-2020
 • wytyczne horyzontalne
 • umowa o dofinansowanie projektu
 • najnowszy Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020: Zamówienia udzielane w ramach projektu z maja 2018 r.

2. Wydatki ponoszone w ramach projektów:

 • przejrzystość, racjonalność i efektywność wydatków
 • progi wartości zamówień w ramach projektów
 • rodzaje stosowanych procedur
 • wyłączenia stosowania procedur
 • szacowanie wartości zamówienia

3. Zasada konkurencyjności:             

 • beneficjenci zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności
 • wyłączenia podmiotów powiązanych
 • opis przedmiotu zamówienia
 • warunki udziału w postępowaniu
 • kryteria oceny ofert
 • przebieg procedury zasady konkurencyjności
 • protokół postępowania

4. Rozeznanie rynku:            

 • zapytanie ofertowe
 • upublicznienie zapytania
 • udokumentowanie postępowania
 • procedura zamówień poniżej 20 000 zł

5. Baza Konkurencyjności:

 • upublicznienie zapytania
 • obowiązek używania Bazy Konkurencyjności
 • zasady zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach UE
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-15
Godzina: 9:00-14:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów