Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowania administracyjnego w tych sprawach

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-12 do 2018-12-12
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 7 grudnia 2018 r.

TRENER

Prawnik, dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca prawa i postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowiskach kierowniczych w centralnych organach administracji rządowej i samorządzie zawodowym.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie skargi, wniosku i petycji

 • Etapy kształtowania się instytucji skarg, wniosków i petycji
 • Podstawy prawne składania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
 • Pojęcie i przedmiot skargi, wniosku, petycji

2. Właściwość organów w sprawach skarg, wniosków i petycji,

 • Zakres podmiotowy postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji
 • Zakres przedmiotowy postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji

3. Postępowanie w sprawie skargi, wniosków, petycji a postępowanie administracyjne

 • Zasady ogólne kpa odnoszące się do postępowania w sprawie skarg i wniosków oraz rozpatrzenia petycji
 • Odpowiednie stosowanie kpa w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia petycji

4. Formy wnoszenia oraz kwalifikacja pisma jako skargi, wniosku i petycji

5. Terminy rozpatrywania skargi, wniosku i petycji

 • Sposoby zwalczania przewlekłości w załatwianiu skarg, wniosków i petycji

6. Przebieg postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji

 • Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji
 • Nadzór i kontrola nad prawidłowością działania organów w tym zakresie

7. Komisja skarg, wniosków i petycji rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa

 • Obligatoryjny charakter powołania
 • Skład komisji
 • Zakres zadań
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowania administracyjnego w tych sprawach
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-12
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów