Komisja rewizyjna - warsztaty praktyczne

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-27
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 sierpnia 2019 r.

TRENER
Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasada jawności działania gminy.
 2. Zakres (obszar) podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej.
 3. Organizacja pracy komisji rewizyjnej:
  • Regulamin komisji rewizyjnej.
  • Plan pracy komisji rewizyjnej.
  • Zasady przeprowadzania kontroli.
  • Zasady sporządzania protokołu kontroli.
  • Wnioski pokontrolne.
 4. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi oraz zarządowi powiatu:
  • Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
  • Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
  • Przesłanki formalne i merytoryczne przy konstruowaniu wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium.
  • Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku KR w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium organowi wykonawczemu.
  • Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium.
  • Skutki prawne nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Komisja rewizyjna - warsztaty praktyczne
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-27
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów