Kodeks wyborczy i ustawa samorządowa w 2018 r. Standardy działania rad gmin i powiatów w świetle zmian

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-17
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
339 zł netto/os.
Rabat:
10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 kwietnia 2018 r.

TRENER

Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiany w ordynacji wyborczej oraz ustawach samorządowych w 2018 r. związanych z wyborami:

1. Informacja i edukacja wyborcza.

2. Mężowie zaufania i obserwatorzy.

3. Podział na okręgi i stałe obwody wyborcze.

4. Praca komisji obwodowych:

  • Zgłaszanie kandydatów na radnych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),
  • Wybory.

5. Urzędnicy wyborczy.

6. Protesty wyborcze i kontrola wykonywana przez wyborców.

7. Karty wyborcze i kryteria ważności głosu.

8. Informowanie o wynikach wyborów.

9. Standardy lokalu wyborczego.

II. Zmiany w ustawach samorządowych w 2018 r.:

1. Konsultacje społeczne, w tym: budżet obywatelski.

2. Komisje rady i kluby radnych – uprawnienia.

3. Organizacja techniczna obrad (komisje, sesje – przygotowanie, zwołanie terminy, porządek obrad, głosowanie, udział mieszkańców i mediów).

4. Dokumentowanie obrad.

5. Interpelacje, zapytania – technika prawodawcza.

6. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

7. Zadania Biura Rady w świetle ustawowych obowiązków przewodniczącego, radnych, w tym członków poszczególnych komisji radny.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kodeks wyborczy i ustawa samorządowa w 2018 r. Standardy działania rad gmin i powiatów w świetle zmian
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-17
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 339 zł
Rabat: 10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie