Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-02-14
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 lutego 2018 r.

TRENER

Ekspert o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, szczególnie w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego wydawanych przez Infor SA oraz Wolters.

PROGRAM SZKOLENIA

1.        Wprowadzenie na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej KDR.

2.        Osoby uprawnione do KDR:

 1. definicja rodziny wielodzietnej,
 2. definicja członka rodziny wielodzietnej,
 3. zmiany statusu członków rodziny a prawo do KDR,
 4. rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR.

3.        Przesłanki pozytywne do przyznania KDR.

4.        Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR. 

5.        Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od  przyjęcia wniosku o KDR - do jej wydania:

 1. upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 2. ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej,
 3. utrzymywanie dziecka  jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
 4. spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.

6.        Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.

7.        Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR lub ich weryfikacja od 1 lipca 2017r.

8.        Karta tradycyjna a kart elektroniczna.

9.        Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.

10.    Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.

11.    Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.

12.    Aspekty ochrony danych  osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.

13.    Dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-02-14
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów