Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-09-14
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
339 zł netto/os.
Rabat:
10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 września 2018 r.

TRENER

Ekspert o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, szczególnie w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego wydawanych przez Infor SA oraz Wolters.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej KDR.
2. Osoby uprawnione do KDR.
a. Definicja rodziny wielodzietnej.
b. Definicja członka rodziny wielodzietnej.
c. Zmiany statusu członków rodziny a prawo do KDR.
d. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR od 2019 r. 
3. Przesłanki pozytywne do przyznania KDR.
(60 minut)
4. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR. 
5. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR - do jej wydania.
a. Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
b. Ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej.
c. Utrzymywanie dziecka, jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.
d. Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
6. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.
(60 minut)
7. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR lub ich weryfikacja od 1 lipca 2017 r.
8. Karta tradycyjna a karta elektroniczna.
9. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.
(60 minut)
10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
11. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
12. Opłata za wydanie duplikatu karty i karty w wersji mobilnej. 
(60 minut)
13. Wysokość należności przysługujących gminie w związku z obsługą zadań w ramach KDR. 
14. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.
15. Dyskusja.

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-09-14
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 339 zł
Rabat: 10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów