Karta Dużej Rodziny w 2019 roku według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-02-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 lutego 2019 r.

TRENER

z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów zajęć oraz specjalizacji dla kadr pomocy społecznej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Osoby uprawnione do KDR:

 • Pojęcie rodziny wielodzietnej.
 • Definicja członka rodziny wielodzietnej.
 • Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR od 01.01.2019 r.
 • Zmiany statusu i liczby członków rodziny a prawo do KDR.

2. Warunki niezbędne do przyznania KDR.

3. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR. 

4. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR do jej wydania:

 • Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 • Ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej, dzieci z „rodzin patchworkowych”.
 • Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny.
 • Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
 • Zmiana okoliczności podczas ubiegania się o KDR a prawo do jej otrzymania.
 • Wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna.

5. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.

6. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR.

7. Karta tradycyjna i karta elektroniczna:

 • Formy karty.
 • Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne.
 • Wymogi przy wydawaniu elektronicznej KDR.
 • Wymogi w zakresie składania wniosku oraz treść wniosku.
 • Korekta w zakresie wymaganych załączników.

8. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu:

 • Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
 • Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.

9. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny:

 • Utrata uprawnień wynikających z karty.
 • Wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty.

10. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.

11. Wysokość pobieranych opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu oraz należności za obsługę KDR.

12. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Karta Dużej Rodziny w 2019 roku według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-02-25
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów