Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych, zasady poprawności językowej, zasady techniki prawodawczej

Kategoria:
Organizacja urzędu, zarządzaniePozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-17
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 września 2019  r.

TRENER

Trener z zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz rozwoju osobistego, wykładowca akademicki, prowadził szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej (wyżsi urzędnicy państwowi, naczelnicy, dyrektorzy generalni urzędów) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej.  Autor różnych programów szkoleniowych i rozwojowych. Wdraża systemy rozwoju pracowników w organizacjach. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu redagowania pism urzędowych, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, negocjacji, zarządzania czasem, obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym na wszystkich szczeblach rozwoju osobistego i zawodowego 

PROGRAM SZKOLENIA

1.        Poprawność językowa a wizerunek urzędu.
2.        Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych – podstawowe zasady i normy. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych.

3.        Redagowanie pism urzędowych.

4.        Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego:

 • ortografia – duża litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i dat, skrótowce, sposoby zapisu nazw stanowisk, sposoby zapisu nazw terenu, odmiana nazw miejscowości – przypomnienie podstawowych zasad;
 • interpunkcja w pismach oficjalnych – jak uniknąć błędów, przypomnienie podstawowych zasad;
 • gramatyka – przypomnienie reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi – przegląd obowiązujących zasad.

5.        Quiz poprawności językowej.

6.        Struktura pisma i standaryzacja tekstu.

7.        E-urząd. Znaczenie nowoczesnych sposobów komunikowania się (e-mail, sms, Internet).

8.        Komunikacja elektroniczna a komunikacja drukowana.

9.        Savoir-vivre w korespondencji urzędowej.

10.    Zasady techniki prawodawczej:

 • zasady dot. tworzenia uchwał oraz zarządzeń,
 • typowe środki techniki prawodawczej,
 • podobieństwa i różnice pomiędzy zasadami techniki prawodawczej a normami językowymi.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych, zasady poprawności językowej, zasady techniki prawodawczej
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-17
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów