Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-17
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 września 2019 r.

TRENER
Prawnik, zastępca dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rola organu rekwizycyjnego w toku egzekucji.
 2. Obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego:
  • Egzekucja należności drobnych kwot.
  • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika trwale lub przejściowo niewypłacalnego.
  • Oświadczenia majątkowe dłużnika.
 3. Obowiązek współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym.
 4. Obowiązek skierowania do dłużnika upomnienia.
  • Termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych.
  • Obowiązki informacyjne wierzyciela dotyczące upomnienia.
 5. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji.
  • Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  • Skutki wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  • Ponowne wszczęcie postękiwania egzekucyjnego poprzez wystawienie przez wierzyciela dalszego tytułu wykonawczego.
  • Zakres informacji w dalszym tytule wykonawczym w przypadku ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  • Wszczęcie egzekucji.
  • Skutki wszczęcia egzekucji.
 6. Brak obowiązku zaokrąglania kwot należności w tytułach wykonawczych wystawianych przez wierzycieli.
 7. Przesłanka brak majątku i źródeł dochodów dłużnika.
  • Nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji.
  • Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny.
  • Kontynuowanie postępowania egzekucyjnego po przedawnieniu się należności głównej i odsetek należnych wierzycielowi.
  • Umorzenie postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji.
 8. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
  • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji.
  • Zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.
  • Dotychczasowy lub dalszy tytuł wykonawczy jako podstawa wszczęcia ponownego postępowania egzekucyjnego.
  • Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
 9. Nowe zasady i wysokość naliczanej przez organ egzekucyjny opłaty manipulacyjnej.
  • Nowa wysokość opłaty manipulacyjnej.
  • Moment powstania opłaty manipulacyjnej.
  • Moment powstania opłaty manipulacyjnej.
  • Przypadki kiedy opłata manipulacyjna nie powstaje.
 10. Koszty egzekucyjne.
  • Opłata egzekucyjna.
  • Obniżona opłata manipulacyjna.
  • Opłata za czynności egzekucyjne.
  • Wydatki egzekucyjne.
 11. Wygaśnięcie obowiązku a obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych.
 12. Obciążenie wierzyciela kosztami egzekucyjnymi.
  • Okoliczności skutkujące obciążenie wierzyciela kosztami egzekucyjnymi.
  • Dochodzenie od dłużnika kosztów egzekucyjnych uiszczonych przez wierzyciela.
  • Zawiadomienie lub postanowienie o kosztach egzekucyjnych.
  • Termin zapłaty kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela.
  • Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a koszty egzekucyjne zapłacone przez wierzyciela.
  • Zwrot wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych.
  • Przedawnienie kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela.
 13. Umorzenie kosztów egzekucyjnych.
 14. Termin zapłaty zaległości w toku postępowania egzekucyjnego.
 15. Rozliczenie nadwyżki lub niedoboru powstałych w toku postępowania egzekucyjnego.
 16. Likwidacja opłaty komorniczej.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-17
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów