Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID.

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-16
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 września 2019 r.

TRENER
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Decyzja ZRID i postępowanie w sprawie jej wydania, a postępowanie administracyjne na gruncie KPA.
 2. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii.
 3. Określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych.
 4. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.
 5. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
 6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Zatwierdzenie projektu budowlanego.
 8. Określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
 9. Określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.
 10. Określenie obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych.
 11. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
 12. Obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.
 13. Określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.
 14. Terminy uzyskiwania decyzji ZRID.
 15. Procedura uzyskiwania decyzji ZRID.
 16. Wnioskodawcy i strony postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
 17. Skutek kumulacji kilku postępowań administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
 18. Czas obowiązywania specustawy drogowej.
 19. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-16
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów