Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-16
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 października 2018 r.

TRENER

Praktyk, wieloletni naczelnik Wydziału Kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i środków pomocowych UE, ekspert w zakresie proponowanego tematu, konsultant w zakresie finansów publicznych jednostek samorządowych, oświatowych i pomocy społecznej. Wykładowca wielu ośrodków szkoleniowych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości

PROGRAM SZKOLENIA

1. Inwentaryzacja – definicja, cel i znaczenie w rachunkowości jednostki.

2. Odpowiedzialność za inwentaryzację; zakres odpowiedzialności  kierownika jednostki oraz zakres odpowiedzialności głównego księgowego jednostki.

3. Inwentaryzacja w jednostkach objętych wspólną obsługą (CUW)

4. Metody inwentaryzacji.

5. Inwentaryzacja księgozbioru w bibliotekach szkolnych; skontrum, spis z natury – czy skontrum może zastąpić spis z natury.

6. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji; zasady wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości w odniesieniu do poszczególnych metod inwentaryzacji

7. Termin przeprowadzania inwentaryzacji;  zasady wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości w odniesieniu do poszczególnych metod inwentaryzacji; czy w każdym przypadku inwentaryzacja musi być zakończona do 15 stycznia .

8. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji; praktyczne wykorzystanie zasad wynikających z nauki rachunkowości .

9. Przepisy wewnętrzne regulujące zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji – instrukcja inwentaryzacyjna jako część dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości; zakres koniecznych uregulowań; osoby odpowiedzialne za opracowanie tych przepisów.

10. Obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego jednostki, komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w procesie inwentaryzacji; obowiązek czy prawo powołania komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej.

11. Zasady przeprowadzania i dokumentowania przebiegu  oraz rozliczania wyników  inwentaryzacji metodą: 

 • spisu z natury,
 • potwierdzenia salda,
 • weryfikacji

- dokumenty i osoby je tworzące; konsekwencje braku odpowiednich dokumentów.

12. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia  inwentaryzacji lub przeprowadzenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

13. Ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

14. Osoby materialnie odpowiedzialne- zasady przekazywania majątku z obowiązkiem rozliczenia się; osoby, którym powierzono majątek i ich udział w inwentaryzacji; dochodzenie od osób materialnie odpowiedzialnych niedoborów inwentaryzacyjnych; zasady i odstępstwa od zasad; różnica między osobą materialnie odpowiedzialną a osobą, której powierzono składniki majątku.

15. Inwentaryzacja a okresowe porównanie stanu faktycznego majątku ze stanem wynikającym z prowadzonych rejestrów majątku wyłączonego z ewidencji ilościowo-wartościowej.

16. Inwentaryzacja zdawczo- odbiorcza przeprowadzana w ciągu roku obrotowego a inwentaryzacja roczna; inwentaryzacje doraźne.

17. Inwentaryzacja jako ochrona majątku jednostki.

 

18. Odpowiedzi na zapytania; konsultacje indywidualne.

1.         Inwentaryzacja – definicja, cel i znaczenie w rachunkowości jednostki.

2.         Odpowiedzialność za inwentaryzację; zakres odpowiedzialności  kierownika jednostki oraz zakres odpowiedzialności głównego księgowego jednostki.

3.         Inwentaryzacja w jednostkach objętych wspólną obsługą (CUW)

4.         Metody inwentaryzacji.

5.         Inwentaryzacja księgozbioru w bibliotekach szkolnych; skontrum, spis z natury – czy skontrum może zastąpić spis z natury.

6.         Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji; zasady wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości w odniesieniu do poszczególnych metod inwentaryzacji

7.         Termin przeprowadzania inwentaryzacji;  zasady wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości w odniesieniu do poszczególnych metod inwentaryzacji; czy w każdym przypadku inwentaryzacja musi być zakończona do 15 stycznia .

8.         Zasady przeprowadzania inwentaryzacji; praktyczne wykorzystanie zasad wynikających z nauki rachunkowości .

9.         Przepisy wewnętrzne regulujące zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji – instrukcja inwentaryzacyjna jako część dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości; zakres koniecznych uregulowań; osoby odpowiedzialne za opracowanie tych przepisów.

10.     Obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego jednostki, komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w procesie inwentaryzacji; obowiązek czy prawo powołania komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej.

11.     Zasady przeprowadzania i dokumentowania przebiegu  oraz rozliczania wyników  inwentaryzacji metodą: 

a.    spisu z natury,

b.    potwierdzenia salda,

c.    weryfikacji

- dokumenty i osoby je tworzące; konsekwencje braku odpowiednich dokumentów.

12.     Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia  inwentaryzacji lub przeprowadzenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

13.     Ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych .

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-16
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów