Inspektor ochrony danych osobowych w administracji

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 lipca 2019  r.

TRENER

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych

PROGRAM SZKOLENIA

I. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Źródła prawa krajowego i międzynarodowego.
 2. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych.
 4. Sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych.
 5. RODO - podstawowe informacje oraz definicje - wybrane zagadnienia.
 6. Dane osobowe.
 7. Przetwarzanie danych osobowych.
 8. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 9. Obowiązki administratora.
 10. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
 11. Administracyjne kary pieniężne.
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. - zakres regulacji.
 13. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych.
 14. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 15. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 16. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.
 17. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnie chronionych).
 18. Wymogi prawne zastosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
 19. Ocena skutków dla ochrony danych.
 20. Ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych.
 21. Podstawy prawne przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 22. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy.

II. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych.

 1. Obowiązkowe wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
 2. Fakultatywne wyznaczenie Inspektora.

III. Kto może być Inspektorem Ochrony Danych?

 1. Kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora.
 2. Forma zatrudnienia Inspektora.

IV. Status Inspektora ochrony danych.

 1. Bezpośrednia podległość Inspektora najwyższemu kierownictwu.
 2. Organizowanie wsparcia dla Inspektora.
 3. Udziału Inspektora we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
 4. Zakaz wydawania instrukcji Inspektorowi co do sposobu wykonywania przez niego zadań.
 5. Unikanie w organizacji konfliktu interesów - zadań Inspektora.
 6. Zakaz odwoływania i karania Inspektora.
 7. Obowiązek Inspektora zachowania tajemnicy lub poufności wykonywanych zadań.

V. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 1. Omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich norm.
 2. Identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne.
 3. Zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie.
 4. Skuteczności zarządzania bezpieczeństwem.
 5. Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu Analizy Ryzyka?
 1. Zarządzanie cyklem życia danych osobowych.

VI. Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 1. Podstawy prawne powołania IOD.
 2. Kto i kiedy musi powołać IOD oraz sposób wyznaczenia?
 3. Status i kwalifikacje IOD.
 4. Zadania IOD i zasady planowania ich wykonywania.
 5. Przeprowadzanie sprawozdań zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych.
 6. Osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych.
 7. Dokumentowanie czynności prowadzonych przez IOD.
 8. Sporządzanie sprawozdań ze sprawdzenia.
 9. Zasady nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
 10. Zakres uprawnień UODO wobec IOD.

VII. Praktyczne informacje na temat kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Wymagania Urzędu wobec kontrolowanych podmiotów.

VIII. Panel dyskusyjny.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Inspektor ochrony danych osobowych w administracji
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów