Grupowanie paragrafów w jednostkach podległych jst i inne najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, po zmianach przepisów w tym zakresie

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-10
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 5 grudnia 2018 r.

TRENER

Była skarbnik Gminy, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju. Absolwentka I Kursu Trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs. Od 2008 r. realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej. Realizuje autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Jest autorką artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie grup paragrafów na potrzeby planowania w JST – istota, zasady.

2. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów – szczególnie w działach 801, 851, 852, 855, 900.

3. Nowe paragrafy dochodów: 024 Wpływy z opłaty recyklingowej oraz 101 Dochody po zlikwidowanych państwowych funduszach celowych.

4. Ostatnio dokonana zmiana paragrafu dochodów 269.

5. Zmiany paragrafów dochodów dokonane w ciągu ostatniego roku: 069, 097, 290, 291, 297,666, również wprowadzone paragrafy dochodów i problemy związane z ich funkcjonowaniem: 061, 062, 063, 064, 079, 093, 094, 095, 278, 295, 669.

6. Nowy paragraf wydatków 603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.

7. Ostatnio dokonane zmiany objaśnień paragrafów wydatków: 269, 400, 425, 444, 601.

8. Uchylenie paragrafu 473.

9. Zmiany w załącznikach 7 i 8 do rozporządzenia.

10. Zmiany paragrafów wydatków dokonane w ciągu ostatniego roku: 290, 291, 297, 477, 666, również wprowadzone paragrafy wydatków i ich zastosowanie w przykładach: 266, 473, 278, 295, 659, 669.

11. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:

 • Odsetki 091, 092.
 • Wpływy z różnych opłat 069, a 097.
 • Kary 057 i 058.

12. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in.:

 • Materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606.
 • Oprogramowania 430 a 421, 443, 424.
 • Umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409.
 • Nagród konkursowych 419 a 304.
 • Opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443.
 • Świadczeń 311 a 302.
 • Delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442.
 • Ekspertyz 439.
 • Tłumaczeń 438.
 • Usług między JST 433.
 • Energii 426.
 • Usług zdrowotnych 428 a 430.
 • Szkoleń 455, 470 i 430.
 • Opłat komorniczych 461.
 • Remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

13. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Grupowanie paragrafów w jednostkach podległych jst i inne najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, po zmianach przepisów w tym zakresie
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-10
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów