Gospodarowanie odpadami - zasady, ewidencja, sprawozdawczość, sankcje i kary, BDO. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach...

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-19
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 września 2019 r.

TRENER
Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Opracowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, przeprowadza kontrole podmiotów. Zajmuje się także Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

PROGRAM SZKOLENIA

Część I – gospodarowanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska:

 1. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami
 2. Skuteczne przekazanie odpowiedzialności za odpady
 3. Wymóg posiadania decyzji administracyjnej w gospodarce odpadami oraz konieczność ich zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa:
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na zbieranie (organy wydające decyzje, określenie pojemności magazynów),
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 4. Podstawowe wymagania w zakresie magazynowania niektórych frakcji odpadów:
  • skrócenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy o odpadach
  • konieczność wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w monitoring wizyjny
  • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów według nowych zasad
 5. Nowy zakres wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (zaświadczenie o niekaralności oraz operat przeciwpożarowy, nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji)
 6. Wymóg przeprowadzenia kontroli przez Komendanta Straży Pożarnej i WIOŚ - (Niezapowiedziane kontrole przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami wynikające ze zmienionej ustawy)
 7. Wymóg zabezpieczenia roszczeń (formy, zasady obliczania wysokości oraz czas utrzymania zabezpieczenia, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
 8. Prowadzenie PSZOK z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o odpadach
 9. Zmiana ustawy o odpadach - jakie decyzje stracą niebawem ważność. 
 10. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz decyzji administracyjnych

Część II – Ewidencja odpadów i sprawozdawczość:

 1. Uzupełnianie karty ewidencji (KEO i karty przekazania (KPO)
 2. Wystawianie KPO– kiedy jest wymagana
 3. Omówienie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
 4. Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO
 5. Zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie zbiorczych KPO, godzina przekazania/przyjęcia odpadu
 6. Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
 7. Zbiorcze zestawienia o odpadach do urzędu marszałkowskiego

Część III – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami będący częścią BDO (prowadzony przez marszałka województwa od 24 stycznia 2018 r.):

 1. Rejestr BDO – wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi, konieczność aktualizacji wpisów
 2. Zniesienie zezwoleń na transport odpadów
 3. Sankcje i kary za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru

Część IV – Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach – omówienie najważniejszych zmian (m. in. brak regionów gospodarki odpadami komunalnymi, instalacje komunalne, konieczność dostosowania uchwał rad gmin, przetargi dot. odpadów komunalnych wg nowych zasad, zapisy Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami).

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Gospodarowanie odpadami - zasady, ewidencja, sprawozdawczość, sankcje i kary, BDO. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach...
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-19
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów