Gospodarowanie odpadami– zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 października 2018 r.

TRENER

Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Opracowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, przeprowadza kontrole podmiotów. Zajmuje się także Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

PROGRAM SZKOLENIA

Część I – Gospodarowanie odpadami (także  odpadami komunalnymi) ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz stawy o inspekcji ochrony środowiska

1. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami.

2. Wymóg posiadania decyzji administracyjnej w gospodarce odpadami oraz konieczność ich zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa):

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie (organy wydające decyzje, zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK-u gminnym i  prowadzonym przez podmiot zewnętrzny, określenie pojemności magazynów),
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

3. Jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można przekazywać innym odbiorcom.

4. Skuteczne przekazanie odpowiedzialności za odpady.

5. Klasyfikacja odpadów komunalnych w firmach i od mieszkańców.

6. Odbiór a zbieranie odpadów –różnice.

7. Podstawowe wymagania w zakresie magazynowania niektórych frakcji odpadów:

 • skrócenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy z sierpnia 2018 r.
 • konieczność wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w monitoring wizualizacyjny (wyłączenia),
 • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów wg nowych zasad.

8. Nowy zakres wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (zaświadczenie o niekaralności oraz operat przeciwpożarowy, nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji).

9. Wymóg przeprowadzenia kontroli przez Komendanta Straży Pożarnej i WIOŚ - (Niezapowiedziane kontrole przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami wynikające ze zmienionej ustawy).

10. Wymóg zabezpieczenia roszczeń (formy, zasady obliczania wysokości oraz czas utrzymania zabezpieczenia, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu polisy-praktyczne wskazówki).

11. Jakie decyzje stracą ważność po 12 miesiącach od wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach.

12. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz decyzji administracyjnych.

Część II- Ewidencja odpadów i sprawozdawczość

1. Uzupełnianie karty ewidencji (KEO i karty przekazania (KPO).

2. Wystawianie KPO– kiedy jest wymagana.

3. Omówaienie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK).

4. Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO.

5. miany w ewidencji odpadów: zniesienie zbiorczych KPO, godzina przekazania/przyjęcia odpadu.

6. Przyjmowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych – jakie dane powinien gromadzić PSZOK, a jakie punkt skupu?

7. Jak prowadzić ewidencję odpadów w skupie metali i innych surowców wtórnych w podziale na odpady objęte nowym sprawozdaniem do gmin i pozostałe odpady?

8. Sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów komunalnych

9. Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?

10. Wzór nowego sprawozdania dla prowadzących punkty skupu złomu i surowców wtórnych. Jak sporządzić sprawozdanie, skąd pozyskać dane?

11. Projekt zmian wzorów sprawozdań:

 • półrocznych o odebranych odpadach komunalnych,
 • prowadzących PSZOK.

12. Zbiorcze zestawienia o odpadach do urzędu marszałkowskiego - jakie działy uzupełniają prowadzący PSZOK, RIPOK i skupy surowców wtórnych.

Część III – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami będący częścią BDO (prowadzony przez marszałka województwa od 24 stycznia br.)

1. Rejestr BDO– wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi do nowego rejestru i w jakim zakresie.

2. Zniesienie zezwoleń na transport odpadów.

3. Rejestr BDO a rejestr działalności regulowanej gminy i rejestr GIOŚ.

4. Sankcje i kary  za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Gospodarowanie odpadami– zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-29
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów