Gospodarka odpadami - podstawowe obowiązki w zakresie ewidencji i sprawozdawczości wraz z częścią praktyczną. Obowiązek posiadania decyzji administracyjnej. Rejestr w gospodarce odpadami (bdo), funkcjonujący od 24 stycznia 2018 r.

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-21
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 maja 2018 r.

TRENER

Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Opracowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, przeprowadza kontrole podmiotów. Zajmuje się także Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe definicje dotyczące gospodarki odpadami

2. Podstawowe obowiązki posiadaczy odpadów

 • podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  •  kto powinien uzyskać?
  •  co powinien zawierać wniosek?
  •  organy właściwe do ich wydania?
 • zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  • kto powinien uzyskać?
  • co powinien zawierać wniosek?
  • organy właściwe do ich wydania
 • transport i magazynowanie odpadów

3. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

 • przekazywanie odpadów podmiotom zbierającym odpady
 • przekazywanie odpadów podmiotom przetwarzającym odpady
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym

4. Klasyfikacja i ewidencja odpadów -warsztaty

 • klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
  • KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów
  • ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO

5. Wypełnianie zbiorczego zestawienia danych o odpadach- krok po kroku

 • kto i w jakim zakresie ma obowiązki dotyczące wypełniania zbiorczych zestawień o odpadach?
 • jedno sprawozdanie dla wielu oddziałów firmy
 • kiedy uwzględniać suchą masę odpadów?
 • jak poprawnie wypełnić dział dotyczący zbierania odpadów?
 • uwzględnianie odpadów przekazanych osobom fizycznym w dziale 5?
 • wypełnianie działu 7 – informacje o instalacjach, w których prowadzono przetwarzanie odpadów?

6. Rejestr w gospodarce odpadami (BDO), który powinien być utworzony z dniem 24 stycznia 2018r.

 •  kto uzyskuje wpis na wniosek a kto z urzędu?
 •  wzór formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

7. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami

8. Dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Gospodarka odpadami - podstawowe obowiązki w zakresie ewidencji i sprawozdawczości wraz z częścią praktyczną. Obowiązek posiadania decyzji administracyjnej. Rejestr w gospodarce odpadami (bdo), funkcjonujący od 24 stycznia 2018 r.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-21
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów