Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-28
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 września 2019 r.

TRENER
Praktyk, wieloletni zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO, specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, mający duże doświadczenie w zakresie proponowanego tematu – od kilkunastu lat prowadzący szkolenia w tym temacie, doradca ośrodków pomocy społecznej w dziedzinie finansów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego; zasady i dokumentowania tego zakresu wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych; możliwość przeniesienia obowiązków na innych pracowników jednostki – przesłanki i tryb.
 2. Główny księgowy jednostki a gospodarka finansowa tej jednostki.
 3. Plan finansowy jednostki jako podstawa gospodarki finansowej; tryb opracowania, zatwierdzania oraz wprowadzania zmian - zasady dokumentowania; udział głównego księgowego w planowaniu finansowym.
 4. Obowiązki głównego księgowego w zakresie wstępnej kontroli operacji dokonywanych w jednostce; kryteria kontroli, dokumentowanie jej przeprowadzenia; niezbędne regulacje wewnętrzne w tym zakresie; możliwość odstąpienia od obowiązku kontroli wstępnej – przesłanki.
 5. Główny księgowy jednostki a kontrola zarządcza w jednostce; udział głównego księgowego w zarządzaniu ryzykiem; dokumentacja kontroli zarządczej - zakres obowiązków głównego księgowego w tym zakresie; zasady współpracy kadry kierowniczej ze służbami merytorycznymi i finansowo-księgowymi – kontrola zarządcza a kontrola wstępna. Rola Głównego Księgowego we wstępnej kontroli.
 6. Obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie sprawozdawczości finansowej i budżetowej według ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy; rodzaje sprawozdań; zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej; zapewnienie wiarygodności sprawozdań jako cel kontroli zarządczej; Zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w roku 2019 - analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „Rb” a ewidencją księgową.
 7. Klasyfikacja budżetowa – zakres zmian; klasyfikowanie dochodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów a szczególne zasady obowiązujące w klasyfikacji budżetowej – zakres zastosowania klasyfikacji
 8. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 9. Zasady udzielania i rozliczania dotacji; ewidencja księgowa operacji związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
 10. Odpowiedzialność głównego księgowego za rachunkowość jednostki.
 11. Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2019 – wyjaśnienie przyczyn zmian zasad rachunkowości budżetowej w latach 2010/2011/2012-2018 oraz nadchodzące kolejne zmiany
 12. Ewidencja licencji.
 13. Główny księgowy jednostki a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów