Funkcjonowanie centralnej ewidencji działalności gospodarczej w 2018 roku

Kategoria:
USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-11-26
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 listopada 2018 r.

TRENER

Prowadzi wykłady w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników urzędów gmin w całej Polsce – w dziedzinie obejmującej ewidencję działalności gospodarczej, a od 2011 r. w zakresie CEIDG. Autorka książki „Komentarz do prawa działalności gospodarczej” Wydawnictwo „Tur” S. C. – Jaktorów k/Warszawy, autorka szkoleń dla urzędów gmin w zakresie ewidencji działalności gospodarczej. Były pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z ponad 40-letnim stażem pracy. Realizowała zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej (w ramach kompetencji organu II instancji).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. PODSTAWY PRAWNE.       
 2. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE UREGULOWANE w ustawie Prawo Przedsiębiorców.
 3. OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM OSOBY ZAGRANICZNE w świetle ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 4. PROWADZENIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z CEIDG w świetle ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców:
  1. Dane podlegające wpisowi do CEIDG,
  2. Dane dopisywane do CEIDG z urzędu,
  3. Składanie wniosku o wpis do CEIDG,
  4. Niepoprawność wniosku,
  5. Wykreślenia z CEIDG i sprostowania w CEIDG.
 5. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI.
 6. REJETR PEŁNOMOCNCTW I PROKURY.
 7. PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
 8. UDOSTĘPNIANIE DANYCH O PRZEDSIĘBIORCACH:
  1. Udostępnianie danych z CEIDG,      
  2. Udostępnianie informacji przez organy gmin,    
 9. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE wynikające z ustawy, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
 10. ZARZĄD SUKCESYJNY w świetle projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej.


Jeżeli do dnia planowanego terminu szkolenia pojawią się nowe regulacje lub projekty nowych regulacji mające wpływ na zadania gmin związane z rejestracją przedsiębiorców – zostaną omówione w trakcie wykładu.

W RAMACH SZKOLENIA OMÓWIONE ZOSTANĄ:

 1. Zmiany przepisów prawnych dot. przedsiębiorców wynikające z ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
 2. Wpływ nowych przepisów na kształt wniosku CEIDG.
 3. Nowe regulacje dot. pełnomocników i prokurentów.
 4. Nowe regulacje dot. zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 5. Zadania organów gmin związanych z CEIDG, obejmujących:
  1. przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców,
  2. badanie poprawności składanych wniosków, pod kątem ich prawidłowego wypełnienia, w tym zakresie zawieszenia,
  3. badanie czy osoby składające wniosek są uprawnione do podjęcia działalności gospodarczej na wpis do CEIDG (w tym osoby zagraniczne).
 6. Podklasy z PKD, w tym obejmujące działalność reglamentowaną oraz w zakresie dz.g. nie podlegających przepisom Prawa przedsiębiorców.
 7. Zasady udostępniania informacji o przedsiębiorcach, w tym z zasobów archiwalnych gminnej ewidencji działalności gospodarczej.
 8. Zmiany do ustawy o s.dz.g. na bazie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym, zawierającego zmianę podejścia do istnienia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Funkcjonowanie centralnej ewidencji działalności gospodarczej w 2018 roku
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-11-26
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów