Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu i planów polityki gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa, jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-17
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 grudnia 2018 r.

TRENER

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, w codziennej pracy zajmujący się gospodarką nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego. Absolwentka m.in. Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

PROGRAM SZKOLENIA

I. EWIDENCJA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH

1. Jakie dane i informacje powinna zawierać ewidencja zasobu nieruchomości publicznych?

2. Ewidencjonowanie zasobu Skarbu Państwa.

3. Ewidencjonowanie zasobów Jednostek Samorządu Terytorialnego.

4. Ewidencjonowanie wartości nieruchomości – wartość rynkowa a wartość księgowa.

5. Ewidencjonowanie użytkowania wieczystego – szczegółowe omówienie, przykłady rozwiązań.

6. Ewidencjonowanie byłych użytkowników wieczystych, których grunty przekształcą się z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) – zaświadczenia, opłaty.

7. Ewidencjonowanie trwałego zarządu – szczegółowe omówienie, przykłady rozwiązań.

8. Ewidencjonowanie ograniczonych praw rzeczowych, praw zobowiązaniowych oraz posiadania.

9. Informacja o stanie mienia komunalnego – prawidłowe sporządzenie w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych.

10. Sprawozdania roczne do Wojewody z gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

11. Informatyzacja ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – obowiązek, czy konieczność?

12. Omówienie niezbędnych funkcjonalności, jakie winien posiadać program do ewidencjonowania nieruchomości.

13. Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby Krajowego Zasobu Nieruchomości.

14. Omówienie zasad sporządzania i prowadzenia wykazów nieruchomości do KZN przez Starostów (prezydentów) w zakresie:

 • Terminów ich sporządzania.
 • Procedury sporządzania.
 • Danych i informacji, jakie winnych być zawarte w wykazie.
 • Weryfikacji poprawności wykazów.
 • Przesyłania wykazów do KZN.
 • Aktualizacji wykazów.

II. PLANY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW JST ORAZ PLANY REALIZACJI POLITYKI GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

1. Co to jest plan wykorzystania zasobu i po co się go sporządza?

 2. Obowiązek wójta, zarządu powiatu, zarządu województwa do sporządzenia planów wykorzystania zasobu.

3. Jak prawidłowo sporządzić plan wykorzystania zasobu?

4. Co powinien zawierać plan wykorzystania zasobu?

5. Ramy czasowe planu.

6. Rola prawidłowego ewidencjonowania mienia w sporządzaniu planu.

7. Zatwierdzenie planu wykorzystania zasobu.

8. Realizacja planu wykorzystania zasobu.

9. Obowiązki starostów(prezydentów) w zakresie sporządzania planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

10. Obowiązki Wojewody oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

11. Omówienie założeń polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu i planów polityki gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa, jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-17
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów