Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-22
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 sierpnia 2019 r.

TRENER
Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji księgowej w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
  •  definicja jednostki nadrzędnej, 
  • dodawanie/zmiany planów kont dla jednostek, 
  • zasady tworzenia i funkcjonowania kont pozabilansowych, 
  • terminy i zasady przekazywania sprawozdań finansowych,
  • nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych w  związku z wprowadzeniem centrów usług wspólnych jst.
 2. Ewidencja szczegółowa i zmiany w ewidencji księgowej wraz z przykładową korespondencją między kontami:
  • zmiany dotyczące kont 080, 130, 137, 139, 221, 245 wraz z przykładową korespondencją między kontami,
  • zmiany dotyczące kont zespołu 7 i 8 oraz kont pozabilansowych wraz z przykładową korespondencją między kontami,
  • wpływ ewidencji analitycznej na możliwości sporządzenia informacji dodatkowej. 
 3. NOWY dokument: informacja dodatkowa (zał. 12 do rozporządzenia), w tym:
  • ewidencja środków trwałych, WNiP oraz pozostałych środków trwałych niezbędna do sporządzenia informacji dodatkowej w oparciu o nową klasyfikację środków trwałych,
  • środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
  • odpisy aktualizujące należności,
  • ewidencja gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
  • wypłata świadczeń pracowniczych, 
  • przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 
 4. Omówienie zmian we wzorach wszystkich sprawozdań finansowych.
 5. Terminy wejścia w  życie poszczególnych przepisów. 
 6. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
 7. Pytania, odpowiedzi – dyskusja.

-        definicja jednostki nadrzędnej, 

-        dodawanie/zmiany planów kont dla jednostek, 

-        zasady tworzenia i funkcjonowania kont pozabilansowych,  

-        terminy i zasady przekazywania sprawozdań finansowych, 

-        nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych w  związku z wprowadzeniem centrów usług wspólnych jst.

2.    Ewidencja szczegółowa i zmiany w ewidencji księgowej wraz z przykładową korespondencją między kontami: 

-        zmiany dotyczące kont 080, 130, 137, 139, 221, 245 wraz z przykładową korespondencją między kontami,

-        zmiany dotyczące kont zespołu 7 i 8 oraz kont pozabilansowych wraz z przykładową korespondencją między kontami, 

-        wpływ ewidencji analitycznej na możliwości sporządzenia informacji dodatkowej. 

3.    NOWY dokument: informacja dodatkowa (zał. 12 do rozporządzenia), w tym: 

-        ewidencja środków trwałych, WNiP oraz pozostałych środków trwałych niezbędna do sporządzenia informacji dodatkowej w oparciu o nową klasyfikację środków trwałych, 

-        środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

-        odpisy aktualizujące należności,

-        ewidencja gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,

-        wypłata świadczeń pracowniczych, 

-        przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

4.    Omówienie zmian we wzorach wszystkich sprawozdań finansowych.

5.    Terminy wejścia w  życie poszczególnych przepisów. 

6.    Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.

7.    Pytania, odpowiedzi – dyskusja.

 

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-22
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów