Elektromobilność oraz paliwa alternatywe-nowe obowiązki samorządów

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-27
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 kwietnia 2018 r.

TRENER

Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, ekspert w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności zrównoważonego transportu. Autor licznych opinii do projektów drogowych i transportowych w Warszawie. Analityk w zakresie transportu miejskiego i ruchu drogowego. Członek Mazowieckiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko i Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego 2014 -2020.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Elektromobilność i paliwa alternatywne - nadzieja na rozwiązanie problemów ekologicznych miast. Omówienie wad, zalet i niepewności związanych z tym kierunkiem rozwoju.
2. Uporządkowanie pojęć prawnych w obszarze elektromobilności – definicje ustawowe.
3. Filozofia planowania i rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów według ustawodawcy.
4. Obowiązki samorządów w zakresie zakupu i użytkowania pojazdów na paliwa alternatywne.
5. Nowe rozwiązania w zakresie polityki transportowej miast związane z promowaniem pojazdów na paliwa alternatywne - za i przeciw.

DZIĘKI SZKOLENIU:

- Zrozumiesz nowe przepisy w zakresie elektromobilności oraz paliw alternatywnych.

- Uzyskasz praktyczną wiedzę o prawach i obowiązkach gmin w tym zakresie, a także o korzyściach z wdrażania elektromobilności i paliw alternatywnych na poziomie lokalnym

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Elektromobilność oraz paliwa alternatywe-nowe obowiązki samorządów
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-27
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie