Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-02-16
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 lutego 2018 r.

TRENER

Radca prawny, pracownik organu odwoławczego z ponad 10 letnim doświadczeniem orzeczniczym

PROGRAM SZKOLENIA

I. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1.      Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie

 1.1.  powstanie i wygasanie obowiązku uiszczanie opłaty

 1.2.  właściciel nieruchomości

 a)      definicja

 b)      odpowiedzialność

 c)      problem spółdzielni i wspólnot

 1.3.  zwolnienia z opłaty

 1.4.  zasady ustalania wysokości opłaty (konstrukcja)

 2.      Deklaracje – charakter prawny, wymogi dotyczące ważności

 2.1.  zmiany

 a)      nowa deklaracja

 b)      korekta deklaracji

 2.2.  zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty

 3.      Decyzje w sprawie opłat za gospodarowanie

 3.1.  przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty

 3.2.  istotne okoliczności sprawy

 3.3.  wymogi odnośnie decyzji

II. Rola i pozycja wójta, burmistrza, prezydenta miasta w egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Obowiązki podlegające egzekucji
 • Zadania organów gminy w zakresie egzekucji
  • organ opłatowy jako wierzyciel
  • organ opłatowy jako organ egzekucyjny
  • zmiany właściwości w zakresie egzekucji administracyjnej opłat
   • przepisy przejściowe
   • przekazanie akt

III.  przedmiotowy zakres egzekucji administracyjnej – (decyzja  i deklaracja jako źródło obowiązku będącego

przedmiotem egzekucji, egzekucja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym)

 1. czynności przygotowawcze wierzyciela przed wszczęciem egzekucji  - w tym miękka windykacja – zmiana!

2.        tryb i zasady sporządzania upomnienia (wzory).

2.1.      kiedy obowiązkowo wystawić należy upomnienie a kiedy można poczekać

2.2.      w jakich sytuacjach nie trzeba upomnienia

2.3.      co powinno zawierać upomnienie

2.4.      rozliczenie upomnienia

3.        zmiany w Kpa – konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego
4.        sporządzanie tytułu wykonawczego –  (wzór) zmiana rozporządzenia od 06.09.2016r.

4.1.      upoważnienie do występowania w imeniu wierzyciela przez kierowników i pracowników organu

4.2.      określenie zobowiązanego, podstawa prawna egzekucji, podstawa powstania dochodzonego obowiązku,

4.3.      ustalenie właściwości organu egzekucyjnego

4.4.      doręczenia elektronicze odpisów tytułów wykonawczych

5. wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym:

5.1.      wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej – odmowa przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny

5.2.      wniosek o zwolnienie spod egzekucji

5.3.      rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym

5.4.      skarga na bezczynność organu egzekucyjnego

5.5.      skarga na czynności egzekucyjne

6. organ egzekucyjny -

6.1.      odmowa przystąpienia do egzekucji

6.2.      pozyskiwanie informacji od banków i innych instytucji finansowych

6.3.      skarga na czynności – nowy tryb

6.4.      koszty egzekucyjne – nowy tryb

6.5.      zbieg egzekucji

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-02-16
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów