Działania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-04-19
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 kwietnia 2018 r.

TRENER

Dyplomowany profilaktyk społeczny, wieloletni pracownik PARPA, doświadczony członek kilku komisji rpa, trener z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla komisji, autor programów profilaktycznych i psychokorekcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Wprowadzony obowiązek dla wójta/burmistrza/prezydenta przeprowadzenia analizy identyfikacji obszarów ryzyka naruszenia przepisów (podmiotowo i przedmiotowo)w kontekście kontroli punktów sprzedaży - jak to zorganizować i jaka jest rola komisji?

2.      Obowiązek przyjęcia uchwał przez Radę Gminy w kontekście limitów sprzedaży odnośnie konkretnych napojów alkoholowych - rola i zadania komisji.

3.      Godzina 22: wyzwanie dla komisji - jakie dokumenty i działania powinna przygotować komisja?

4.      Jak przeprowadzić kontrole punktów sprzedaży - rola i dokumenty dla komisji;

5.      Wprowadzenie procedury Niebieskie Karty do prac komisji - konkretne sytuacje w których trzeba rozpocząć procedurę podczas posiedzenia komisji;

6.      Jak ocenić oferty programów profilaktycznych - kryteria w kontekście standardów NPZ

7.      Dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Działania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-04-19
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie