Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w NGO

Kategoria:
Kultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-07-26
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 lipca  2019  r.

TRENER

Doktor - absolwent ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, księgowy - praktyk organizacji pozarządowych od 2001 roku, prowadzący własne biuro rachunkowe dla ww. podmiotów, doświadczony wykładowca i szkoleniowej ekonomii społecznej - ponad 1800 godzin przeprowadzonych szkoleń w całej Polce (od Zakopanego po Gdańsk, od Białegostoku i Olsztyna po Katowice, Wrocław i Szczecin), autor książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, publikowanej w 5 aktualizowanych wydaniach od 2013 do 2018 roku w ponad 15.000 egzemplarzach, przyjętą jako podręcznik UE w Poznaniu i UE w Krakowie. Prawdopodobnie najlepszy księgowy NGO w Poznaniu.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie: podstawowe problemy z działalnością za wynagrodzeniem organizacji pozarządowych - doświadczenie, praktyka i lektury.
2. Podstawy prawne - akty regulujące działalność statutową odpłatną i działalność gospodarczą NGO:

 •  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 •  ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej,
 •  ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 •  ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 •  ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 •  ustawa oz dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 •   rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe...

3. Działalność statutowa  nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w wewnętrznych aktach prawnych organizacji pozarządowej:

 • statut organizacji pozarządowej: zapisy niezbędne, zapisy korzystne, zapisy wariantywne i utrudniające,
 •  inne wewnętrzne akty prawne.

4. Działalność statutowa odpłatna i działalność gospodarcza - rzekome podobieństwa i zasadnicze różnice:

 • działalność za wynagrodzeniem w organizacji pozarządowej - interpretacja wg przepisów prawnych,
 • umiejscowienie działalności statutowej odpłatnej w strukturze działań organizacji,
 • umiejscowienie działalności gospodarczej w strukturze działań organizacji,
 • przychody osiągnięte z działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej: zasady uzyskiwania, przeznaczenie, interpretacja podatkowa,
 • koszty działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej: interpretacje, możliwości, zasady ponoszenia,
 • wynik działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej: interpretacje ustawowe i podatkowe, zasady interpretacji wewnętrznej.

5.  Kiedy działalność odpłatna staje się gospodarczą:

 • fakty, mity i wątpliwości w łączeniu działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej,
 • konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej zamiast działalności odpłatnej.

6. Przypadki szczególne działań za wynagrodzeniem w NGO:

 • zwrot poniesionych kosztów,
 • najem i dzierżawa składników majątku,
 • sprzedaż składników majątku,
 • sprzedaż towarów i produktów,
 • prowadzenie lokali gastronomicznych i hosteli.

7. Działalność statutowa odpłatna i działalność gospodarcza - zasady rachunkowości:

 • rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową odpłatną i/lub działalność gospodarczą,
 • praktyka księgowa, proponowane rozwiązania,
 • uproszczenia rachunkowości w NGO zaproponowane od 2016 roku a oba typy działań za wynagrodzeniem,
 • zmiany ustawy o rachunkowości od 2017 roku w związku z omawianą tematyką.

8. Działalność statutowa odpłatna i gospodarcza a podatek VAT - podstawy.

10. Podsumowanie, pytania i zakończenie.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w NGO
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-07-26
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów