Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r.

Kategoria:
Kultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-08-29
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 sierpnia  2019  r.

TRENER

Radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z ponad 10- letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie Kpa, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, opłaty śmieciowej. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dotacje istota i podział.

2. Zadania publiczne a dotacja – rola ngo.

3. Źródła prawa.            

4. Konkurs:

 • Ogłoszenie,
 • Komisja,
 • Wybór oferty.

 5. Tryb pozakonkursowy:

 •  „małe dotacje” - ograniczenia w stosowaniu,
 •  sytuacje nadzwyczajne.

6. Umowy o wsparcie albo powierzenie wykonania zadania publicznego:

 • Wymagania odnośnie formy i treści umowy,
 • Wzór umowy (rozporządzenie) – znaczenie i modyfikacje:
  • oferta uproszczona,
  • wzory oferty, umowy, sprawozdania – wprowadzenie,
  • rola wzorca – omówienie,
  • zmiany we wzorach – znaczenie i objaśnienie:
   • termin realizacji zadania a termin wydatkowania dotacja,
   • obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji w kosztach realizacji zadania,
   • dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków,
   • kary umowne,
  • oferta – harmonogram - sprawozdanie,
 • Rozwiązanie lub zmiany umowy  (aneksy).

7. Obowiązki i reżim odpowiedzialności podmiotów korzystających z dotacji celowych:

 • Obowiązki związane z korzystaniem z środków publicznych,
 • Dostęp do informacji publicznej,
 • Dokumentacja wykorzystania dotacji,
 • Sprawozdania – terminy składania, zawartość i znaczenie.

8. Weryfikacja wykorzystania dotacji.

9. Ulgi w spłacie dotacji przypadającej do zwrotu.

10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r.
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-08-29
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów