Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2019 r. Aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-12-10
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 4 grudnia 2018 r.

TRENER

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):

 • zmiany zasad przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
 • zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej  wynikające z art.94 K.P
 • wprowadzenie możliwości kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika
 • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia
 • zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej
 • forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej (digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy
 • warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji

2. Akta osobowe pracownika i pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy (aktualne wymagania do końca 2018 r.)

3. Dokumenty gromadzone w aktach osobowych związane z :

 • nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
 • urlopami,
 • czasem pracy,
 • uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską 
 • bhp,
 • badaniami lekarskimi 
 • odpowiedzialnością materialną,
 • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • karami porządkowymi
 • zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.

4. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.

5. Dokumentacja pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru i powołania.

6. Dokumentowanie okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.

7. Okresy nieświadczenia pracy, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia (dokumentowanie).

8. Stawki godzinowe wynagrodzenia przy umowach – zlecenie (dokumentowanie godzin pracy).

9. Skutki orzecznictwa sądów pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej (m.in. świadectw pracy)

10. Sesja pytań uczestników szkolenia.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2019 r. Aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-12-10
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów