Dokumentacja osobowa pracownika samorządowego

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-31
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 października  2019  r.

TRENER

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dokumentacja pracownicza, w tym stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej:

 •  obowiązki pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P
 •  wprowadzenie zasady kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika
 •  obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia
 •  zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej
 •  forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy
 •  warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji

2. Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz.2369):

 •  ogólne zasady i porównanie do zakresu rozporządzenia z 1996 r.
 •  przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych, układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego)
 •  szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
 •  przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
 • doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji
 •  wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 •  obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r.

3. Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych związanych z:

 •  nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
 •  urlopami,
 •  czasem pracy,
 •  uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską,
 •  bhp,
 •  badaniami lekarskimi,
 •  odpowiedzialnością materialną,
 •  podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 •  karami porządkowymi
 •  zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.

4. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników:

 •  pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
 •  przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
 •  wolne stanowisko urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
 •  przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
 •  zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego (aspekty praktyczne),
 • wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO ( po 04.05.2019 r.).

5. Zatrudnianie osób podejmujących pracę na podstawie umowy o pracę: 

 •  umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp  - zmiany w 2019 r.),
 •  termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy  pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny,
 •  najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy  w jednostkach samorządowych,
 •  wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające,
 •  czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi,
 •  awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko,
 •  przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.

6. Dokumentacja pracownicza osób zatrudnianych na podstawie powołania i wyboru

7. Świadectwa pracy i ich treść po 07.09.2019 r.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Dokumentacja osobowa pracownika samorządowego
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-31
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów