USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

Kategoria:
USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-02-06
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 31 stycznia 2019 r.

TRENER

Specjalista w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego woj. pomorskiego i małopolskiego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, były pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autorka licznych publikacji w zakresie swej specjalizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Szczegółowe omówienie podstawy prawnej wpisania do aktu stanu cywilnego obligatoryjnych wzmianek dodatkowych na podstawie:

 • Prawomocnych orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych.
 • Ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
 • Odpisów aktów stanu cywilnego krajowych i zagranicznych.
 • Protokołów sporządzanych przez kierownika USC zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Innych dokumentów mających wpływ na ważność lub treść aktu stanu cywilnego.

2. Dodawanie wzmianek dodatkowych na wniosek:

 • Osoby pełnoletniej.
 • Opiekuna prawnego osoby małoletniej.

3. W jakich przypadkach wzmiankę dodatkową unieważnia:

 • Kierownik urzędu stanu cywilnego.
 • Sąd.

4. Podstawy prawne dodawania lub unieważnienia wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego przechowywanych w archiwach państwowych.

5. Nietypowe przypadki unieważniania wzmianek dodatkowych wpisanych do aktów stanu cywilnego w sytuacji wprowadzenia kierownika USC w błąd przez osoby dokonujące czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

6. Sposób postępowania kierownika USC w przypadku wniesienia odwołania wnioskodawcy od decyzji o zmianie imienia i nazwiska, po naniesieniu wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska.

7. Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego:

 • Aktu urodzenia z uznaniem dziecka przed organem państwa obcego.
 • Aktu małżeństwa, w którym brak jest nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa i nazwiska dziecka zrodzonego z tego małżeństwa.
 • Aktu zgonu, z datą zgonu podaną w przedziale czasowym.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-02-06
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów