Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a wywłaszczenia nieruchomości w praktyce inwestora oraz pracowników organów samorządu terytorialnego

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 kwietnia 2018 r.

TRENER

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, publikacji prasowych, komentarzy  i opinii z branży nieruchomości. Specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych a ustawa o gospodarce nieruchomościami – zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
  2. Tryb wywłaszczenia nieruchomości przewidziany w ustawie o gospodarce nieruchomościami w kontekście inwestycji drogowych.
  3. Postępowanie w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – właściwe organy, podmiot wnioskujący, forma wniosku i tryb jego rozpatrzenia.
  4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – treść decyzji, odwołania oraz kary.
  5. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rygor natychmiastowej wykonalności.
  6. Nabywanie nieruchomości pod drogi – treść i przebieg, termin opróżnienia nieruchomości.
  7. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na cele inwestycji drogowej – uprawniony oraz sposób wyliczenia odszkodowania.
  8. Finansowanie odszkodowań z budżetu państwa.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a wywłaszczenia nieruchomości w praktyce inwestora oraz pracowników organów samorządu terytorialnego
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-25
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie