Czynności szkół, przedszkoli i inne usługi opiekuńcze, czyli kiedy samorząd działa jako podatnik - przełomowe orzeczenia

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 maja 2018 r.

TRENER

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kiedy jednostka musi naliczyć i może odliczyć VAT:

a. jednostka jako podatnik,
b. czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
c. kiedy przysługuje odliczenie.

2. Czynności szkół  i przedszkoli:

a. usługi w zakresie edukacji publicznej,
b. zwolnienie z VAT a niepodleganie,
c. dodatkowe godziny,
d. wyżywienie w szkole i przedszkolu,
e. pracownicy administracyjni, nauczyciele i pomoc nauczyciela,
f. stanowiska organów podatkowych,
g. wiążące interpretacje prawa podatkowego,
h. orzecznictwo sądowe,
i. przełomowe orzeczenia NSA.

3. Usługi opiekuńcze:

a. podstawy prawne,
b. stanowiska organów podatkowych,
c. wiążące interpretacje prawa podatkowego,
d. orzecznictwo sądowe,
e. przełomowe orzeczenia.

4. Praktyka stosowania przepisów:

a. postępowania,
b. zmiany w wewnętrznych regulacjach,
c. rekomendacje.

5. Rodzaje czynności i ich rozliczanie dla VAT:

a. bartery, darowizny, sponsoring,
b. czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
c. najem,
d. moment powstania obowiązku podatkowego,
e. moment powstania prawa do odliczenia,
f. stawki, zwolnienia,
g. kasy fiskalne,
h. faktury, korekty faktur,
i. transakcje międzynarodowe, import usług, WNT, WDT,
j. podstawa opodatkowania,
k. deklaracje cząstkowe.

6. Orzeczenia dot. odliczania VAT przez samorząd:

a. orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
b. kiedy należy stosować prewspółczynnik, kiedy współczynnik a kiedy odliczenie pełne?
c. czy możliwe jest stosowanie kilku metod jednocześnie?
d. jak uzasadnić związek z czynnościami opodatkowanymi?
e. koszty ogólne i bieżące – a koszty inwestycyjne,
f. prewspółczynnik stosowany wstecz (lata przed 2016r.),
g. stanowiska organów podatkowych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Czynności szkół, przedszkoli i inne usługi opiekuńcze, czyli kiedy samorząd działa jako podatnik - przełomowe orzeczenia
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-29
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów