Czas pracy w zakładzie po zmianach prawa

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-18
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 14 października 2019 r.

TRENER
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.  Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.
 2. Systemy czasu pracy
  • rodzaje systemów czasu pracy
  • ograniczenia w stosowaniu poszczególnych systemów czasu pracy
 3. Obliczanie wymiaru czasu pracy a rozkład czasu pracy.
 4. Praca w godzinach nadliczbowych
  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
  • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 5. Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 6. Dyżur pracownika a stan gotowości do pracy.
 7. Podróż służbowa.
 8. Praca w porze nocnej i w niedziele i święta.
 9. Czas pracy pracowników zarządzających.
 10. Czas pracy niepełnoetatówców.
  • wymagane zapisy w umowach o pracę
 11. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
  • norma dobowa
  • norma tygodniowa
  • przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy
  • urlop pracownika niepełnosprawnego
 12. Czas pracy pracownic ciężarnych
  • obowiązek dostosowania stanowiska pracy
  • przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
 13. Czas pracy pracowników – rodziców/opiekunów.
  • czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 4
  • czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 8
  • czas pracy pracownika wychowującego dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
 14. Czas pracy pracowników młodocianych.
 15. Bezwzględny zakaz zlecania pracy dla pracowników w poszczególnych grupach pracowniczych.
 16. Ewidencja i dokumentowanie czasu pracy.
  • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 17. Wyjścia prywatne pracowników.
 18. Odpowiedzialność za naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy.
 19. Pytania.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Czas pracy w zakładzie po zmianach prawa
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-18
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów