Czas pracy w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-20
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 lutego 2018 r.

TRENER

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i autor ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej  (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Podstawowe pojęcia:Definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców.
- Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa.
- Okresy rozliczeniowe.
- Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy.
2.       Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.
3.       Czas pracy w podróży służbowej.
4.       Rozkłady i harmonogramy czasu pracy:
a)      Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy.
b)      Minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów.
c)       Dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów.
d)      Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.
e)      Przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy.
5.       Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy:
a)      Obowiązek zapewnienia.
b)      Wypoczynki podczas delegacji.
6.       Wybrane, elastyczne systemy czasu pracy:
a)      Podstawowy system czasu pracy.
b)      Równoważny system czasu pracy i jego odmiany.
c)       Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym
d)      Zadaniowy czas pracy – kiedy można i kiedy warto wprowadzić.
7.       Ewidencja czasu pracy.
8.       Praca w godzinach nadliczbowych, w tym regulacje wyłączające z pojęcia pracy nadliczbowej odpracowywania wyjść prywatnych:
a)      Przesłanki pracy w nadgodzinach.
b)      Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
c)       Rekompensowanie pracy nadliczbowej.
9.       Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
10.   Dyżury:
a)      Dopuszczalność zlecania dyżurów.
b)      Rekompensowanie czasu dyżuru.
11.   Praca w porze nocnej:
a)      Pora nocna w zakładzie pracy.
b)      Dodatek z tytułu pracy w nocy.
12.   Praca w niedziele i święta.
a)      Pojęcie niedzieli i święta.
b)      Dozwolona praca w niedziele i święta.
c)       Rekompensowanie pracy w niedziele i święta.
d)      Niedziela wolna od pracy.
13.   Odrębności wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców odnoszące się do kierowców samochodów osobowych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Czas pracy w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-20
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów