Budżet jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe - plan kont, zasady rachunkowości, ewidencja księgowa, majątek, informacja dodatkowa w 2019 roku - po zmianach

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-14
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 8 października 2019 r.

TRENER
Znany i ceniony wykładowca z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych, jak również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych urzędów państwowych i samorządowych. Wieloletni praktyk  administracji  skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - po nowelizacjach wprowadzonych  dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 2. Informacja dodatkowa - nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku - jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza- załącznik- zarządzenie i tabele w excelu).
 3. Przychody i koszty - konta zespołu „7”,” 4” –  ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów - po zmianach.
 4. Realizacja dochodów budżetowych  i ich ewidencja - dochody przypisane i nieprzypisane.
 5. Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów i kosztów na kontach: 909, 840 i 640.
 6. Ustalenie wzajemnych rozliczeń i ich dokumentowanie.
 7. Odsetki od nieterminowych spłat należności, zobowiązań i transakcji – ewidencja księgowa - zagrożenia.
 8. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących  należności i ich ewidencja.
 9. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia - środki trwałe w budowie (Inwestycje)  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:
  • problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 6000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
  • różnice pomiędzy  płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.
   • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010.
   • NOWY - KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017 r.) - obowiązuje do sprawozdań finansowych od 2017 r. - jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych.
   • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 r. (w tym zmiana kwoty środka trwałego).
   • ewidencja księgowa - zasady funkcjonowania kont: 011,013,020, 080, 400, 401, 740, 800, 810.
 10. VAT- Korekty odliczeń: roczna, 5-letnia 10-letnia (przykłady).
 11. Konsultacje.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Budżet jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe - plan kont, zasady rachunkowości, ewidencja księgowa, majątek, informacja dodatkowa w 2019 roku - po zmianach
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-14
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów