Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli (z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE)

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-28
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 października 2019  r.

TRENER

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej.

PROGRAM SZKOLENIA

I.    WPROWADZENIE

1. Rodzaje nieprawidłowości

2. Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013:

 • nieprawidłowości, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania.
 • nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik postępowania.

 II. NEWRALGICZNE BŁĘDY USTALANE W KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Nieprawidłowości związane z ustaleniem wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części:

 • Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
 •  Zasady agregacji i segregacji zamówień
 •  Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
 •  Podział zamówienia na części
 •  Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)d)

2. Nieprawidłowości związane z opisem przedmiotu zamówienia:

 • Zestaw niedopuszczalnych określeń i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego
 • Warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia

3. Nieprawidłowości związane z ustaleniem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 •  Warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
 •  Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów,
 •  Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

4. Nieprawidłowości związane z określaniem kryteriów oceny ofert:

 •  Kryteria niedopuszczalne
 •  Kryteria kosztowe
 •  Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%,
 •  Błędy popełniane przy wyborze niekonkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego
 •  Inne błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne

 III. KONSEKWENCJE BŁĘDÓW

1. Nieważność czynności - przykłady.
2. Nieważność postępowania o zamówienie publiczne – przykłady.
3. Nieważność umowy o zamówienie publiczne - przykłady.
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - przykłady.
5. Korekty finansowe i zwrot dofinansowania.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli (z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE)
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów