Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 października  2019  r.

TRENER

Z wykształcenia jest administratywistą oraz licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Na co dzień pracuje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, gdzie zajmuje się m.in. dzierżawą gruntów będących własnością gminy

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawo własności i jego ochrona w polskim systemie prawa:

 • Konstytucyjne gwarancje ochrony prawa własności.
 • Kodeksowe podstawy ochrony własności.

2. Rodzaje roszczeń, wnoszonych przez właściciela gruntu:

 • Roszczenie windykacyjne.
 • Roszczenie negatoryjne.
 • Roszczenie odszkodowawcze.
 • Roszczenia uzupełniające.

3. Zakres odpowiedzialności nielegalnego posiadacza:

 • Posiadanie samoistne w dobrej wierze.
 •  Posiadanie samoistne w złej wierze.
 •  Ocena stanu psychicznego posiadacza.

4. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości:

 •  Ustalanie wysokości wynagrodzenia.
 •  Terminy przedawnienia roszczenia.

5. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu a podatek VAT.
6. Sposoby obrony przed zapłatą wynagrodzenia i najczęściej popełniane błędy wierzycieli.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Bezumowne korzystanie z nieruchomości
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-25
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów