Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-08-27
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 sierpnia  2019  r.

TRENER

ekonomistka,  doświadczenie 25 lat w projektach ze środków europejskich, ekspert z listy MIiR m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, pisze, ocenia projekty w POWER i RPO, trenerka EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.), autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, pracowała 8 lat w samorządach na stanowiskach kierowniczych, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, działa w organizacjach pozarządowych, przeprowadziła ponad 300 szkoleń w całej Polsce z nowej perspektywy finansowej w tym z SL2014, finansów i księgowości projektu, wyboru wykonawców, kwalifikowalności wydatków, rozliczania personelu, rozliczania projektów ryczałtowych i wiele innych m.in. dla ministerstw, urzędów marszałkowskich, WUP, samorządów gminnych i powiatowych, ngo, biznesu.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym.
2.  Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych.
3.  Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach.
4.  Księgowanie VAT w projektach pozakonkursowych pup, w tym zwroty z dotacji na działalność gospodarczą.
5.  Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości.
6.  Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu.
7.  Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w SL2014.
8.  Warunki przeksięgowań.
9.  Przebieg kontroli księgowej dokumentacji.
10. Kontrola projektu pup oraz projektu współfinansowanego z EFS.
11. Kontrola projektu współfinansowanego z EFRR.
12. Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.
13. Wydatki niekwalifikowane  jak i kiedy skorygować księgowo.
14. Faktury korygujące we wnioskach o płatność.
15. Zwroty i korekty we wniosku o płatność w SL2014.
16. Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych – opisy, kto kiedy ich dokonuje.
17. Karta rozliczenia wydatków we wniosku o płatność w SL2014.
18. Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w jednostkach finansów publicznych.
19. Prawidłowe rozliczanie umów- zlecenia oraz dokumentacja z tym związana – omówienie na przykładach.
20. Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach.
21. Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki.
22. VAT w projektach, w tym projektach pup na działalność gospodarczą i refundację tworzenia nowych stanowisk pracy.
23. Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.
24. Zwroty w okresie trwałości inwestycji.
25. Rozporządzenie finansowe UE tzw. OMNIBUS – najważniejsze wnioski dla projektów.
26. Nowe wytyczne w zakresie nieprawidłowości (z 12.12.2018 r.).
27. Nowelizacja wytycznych kwalifikowania wydatków – najważniejsze zmiany.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-08-27
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów