Aspekty finansowe projektów, w tym zmiany w wytycznych kwalifikowania wydatków i w rozporządzeniu ogólnym

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 października  2019  r.

TRENER

ekonomistka,  doświadczenie 25 lat w projektach ze środków europejskich, ekspert z listy MIiR m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, pisze, ocenia projekty w POWER i RPO, trenerka EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.), autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, pracowała 8 lat w samorządach na stanowiskach kierowniczych, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, działa w organizacjach pozarządowych, przeprowadziła ponad 300 szkoleń w całej Polsce z nowej perspektywy finansowej w tym z SL2014, finansów i księgowości projektu, wyboru wykonawców, kwalifikowalności wydatków, rozliczania personelu, rozliczania projektów ryczałtowych i wiele innych m.in. dla ministerstw, urzędów marszałkowskich, WUP, samorządów gminnych i powiatowych, ngo, biznesu.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.
2.  Zebranie oczekiwań uczestników.
3.  Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim.
4.  Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

 •  polityka rachunkowości (dobre praktyki),
 •  zakładowy plan kont,
 •  system informatyczny.

5.  Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem.
6.  Zmiany w Wytycznych kwalifikowania wydatków w zakresie wyboru wykonawców:

 •  zwolnienia ze stosowania rozeznania rynku i Zasady konkurencyjności - przykłady,
 •  dokumentowanie postępowań,
 •  trwałość projektu.

7.  Ocena kwalifikowalności wydatku.
8.  Wydatki niekwalifikowane i sposób postępowania z nimi.
9.  Weryfikacja wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi – dokumenty.
10. Techniki finansowania środków trwałych.
11. Amortyzacja środków trwałych a pomoc de minimis.
12. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość.
13. Kwalifikowalność VAT; Zatrudnianie i rozliczanie personelu.
14. Zmiany w dodatkach.
15. Kwalifikowalność uczestników.
16. Projekty grantowe.
17. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych - omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.
18. Reguła proporcjonalności. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Aspekty finansowe projektów, w tym zmiany w wytycznych kwalifikowania wydatków i w rozporządzeniu ogólnym
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-29
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów