Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Kategoria:
Oświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-28
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 lutego 2018 r.

TRENER

wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca FRDL oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

PROGRAM SZKOLENIA

1.         Obowiązujące przepisy i terminy w zakresie opracowania arkuszy dla szkół i przedszkoli.
2.         Organizacja szkoły / przedszkoli - rozwiązania obowiązkowe i opcjonalne.
3.         Arkusze organizacyjne jako narzędzie planistyczne w pracy samorządu:a.     budowa arkusza - elementy obowiązkowe i opcjonalne,
b.    prawidłowe czytanie arkusza.
4.         Arkusze organizacyjne jako podstawa planu finansowego na rok budżetowy:a.     prawidłowe planowanie finansów publicznych w arkuszu,
b.    planowanie arkusza pod kalendarz roku szkolnego, czyli dlaczego plan finansowy szkoły / przedszkola budowany przez dyrektorów odbiega od faktycznego wykonania?
c.     wydatki efektywne i nieefektywne w arkuszu,
d.    wydatki celowe i niecelowe w arkuszu,
e.    wydatki oszczędne i nieoszczędne w arkuszu.
5.         Arkusze organizacyjne jako narzędzie kontroli finansów publicznych:a.     kontrola zarządcza w planowaniu arkusza,
b.    kontrola budżetu (wydatków) szkoły/przedszkola na podstawie arkusza.
6.         Czas pracy nauczycieli, czyli jak planować pracę w arkuszu?
7.         Wynagrodzenie i jego składniki - czyli jak i za co płacimy nauczycielowi?
8.         Kształtowanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli oraz wysokości ich wynagrodzenia przez prawo lokalne- prawidłowe czytanie \ dokumentacji i rozumienie lokalnych uchwał w zakresie ustawy o finansowaniu zadań w oświacie.
9.         Planowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wyzwanie finansowe dla JST.
10.     Wymagania ustawowe wobec pracy pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego.
11.     Edukacja włączająca - czym jest, czym powinna być i jak ją zaplanować w arkuszu?
12.     Zoptymalizowanie wydatków w samorządowej oświacie?
13.     Kompetencje i uprawnienia w zakresie nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratoriów Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych.
14.     Wnioski, dyskusje, praca na arkuszach.

Uczestnicy mogą zabrać ze sobą swój arkusz.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów