Arkusze organizacyjne na rok 2019/2020. Praca na arkuszach (warsztaty)

Kategoria:
Oświata
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-03-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 marca 2019  r.

TRENER

wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca FRDL oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

PROGRAM SZKOLENIA

 I. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020:

 1. Fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem.
 2. Gminy/powiatu - o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
 3. Optymalne planowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej- wewnętrzne standaryzowanie na przykładach.
 4. Zatrudnianie specjalistów i nowe wymagania stanowiskowe jakie stawia system pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznych i doradcom zawodowym w nowym roku. Dokumentowanie pracy.
 5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w arkuszu- prawidłowe planowanie pod potrzeby ucznia i możliwości finansowe JST. Jak to pogodzić?
 6. Kalendarz prac nad arkuszem i wymagane opinie.
 7. Co zawiera arkusz obowiązkowo i opcjonalnie oraz jaką ma formę?
 8. „Drogie” rozwiązania organizacyjne w szkole/przedszkolu - wymienimy wszystkie i powiemy, jak ich unikać.
 9. Czego w arkuszu szuka samorząd? Cele weryfikowania i warunki zatwierdzania. Skutki niezatwierdzenia.
 10. Pensum nauczycieli, w tym tych realizujących zajęcia rewalidacji, w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych- na przykładach rozpiszemy w arkuszu.
 11. Pensum nauczyciela niepełnosprawnego - obliczanie wymiaru na przykładach, w tym w pensach łączonych.
 12. Planowanie godzin ponadwymiarowych - czy warto? Jakie mają znaczenie dla samorządu, szkoły i samego nauczyciela.
 13. stanowiska kierownicze w szkole/przedszkoli - planowanie, finansowanie, powierzanie i odwoływanie.
 14. Nowelizacja szkolnictwa zawodowego - z jakim skutkiem w planowaniu arkusza?
 15. Przepisy przejściowe dla szkół ponadpodstawowych obowiązujące od 01.09.2018 r., muszą być zaplanowane w arkuszu- jakie?
 16. godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie- podstawowe różnice w planowaniu i rozliczaniu.
 17. Opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy w oddziałach szkolno-przedszkolnych, w tym liczebność grup.
 18. Inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły/przedszkola, a zatem też na finanse samorządu.
 19. Jakich rozporządzeń MEN należy oczekiwać w roku 2019?

II. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Arkusze organizacyjne na rok 2019/2020. Praca na arkuszach (warsztaty)
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-03-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów