ABC Kadrowca - zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-03
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 28 listopada 2018 r.

Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.

2. Formy zatrudnienia w samorządzie.

3. Status prawny sekretarza gminy.

4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:

 • Osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru.
 • Procedura poprzedzająca konkurs.
 • Określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 • Przeprowadzenie konkursu – metody i techniki naboru.
 • Kryteria wyłaniania kandydata.
 • Protokół pokonkursowy, wyjątki od przeprowadzania konkursu.

5. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.

6. Akta osobowe:

 • Zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

7. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym:

 • Treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”).
 • Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia.
 • Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika.

8. Umowy o pracę w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.

9. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych.

 • Uprawnienia płacowe (omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
 • Omówienie zmian w zakresie taryfikatora kwalifikacyjnego stanowisk pracy:
  • Zmiana wymogów kwalifikacyjnych określonych stanowisk pracy.
  • Konieczność modyfikacji obowiązujących umów o pracę.
  • Przepisy przejściowe zmian.
 • Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
 • Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia i przepisów zakładowych.

10. Zasady ustalania podstawowych składników wynagrodzenia miesięcznego.

11. Zasady ustalania prawa do nagród, odpraw i odszkodowań wynikających z przepisów prawa.

12. Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia zaliczanych do stażu pracy.

13. Zmiana warunków pracy i płacy:

 • Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy.
 • Porozumienie zmieniające.
 • Wypowiedzenie warunków pracy.

14. Rozwiązywanie umów o pracę:

 • Formy rozwiązania umowy o pracę.
 • Odprawy pieniężne.
 • Pracownicy podlegający szczególnej ochronie.

15. Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy.

 • Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść.
 • Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę.
 • Sprostowanie świadectwa pracy.

16. Zmiany dotyczące zasad korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego.

17. Ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: ABC Kadrowca - zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-03
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów