Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi 2018-10-18 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego 2018-10-18 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie spraw związanych z organizacja publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2018-10-18 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Archiwizacja dokumentacji otrzymanej przez ePUAP 2018-10-19 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro dla początkujących 2018-10-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stały rejestr wyborców w świetle kodeksu wyborczego 2018-10-19 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów znowelizowanej karty nauczyciela 2018-10-22 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji 2018-10-22
2018-10-23
649 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ubezwłasnowolnienie - informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej 2018-10-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Odnawialne źródła energii OZE, wymiana pieców oraz projekty wodno-kanalizacyjne - opodatkowanie i odliczenie VAT oraz VAT kwalifikowany 2018-10-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Odpowiedzialność solidarna dłużników j.s.t. windykacja, egzekucja, nadpłaty oraz udzielanie ulg dłużnikom solidarnym 2018-10-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku. Wydatkowanie dotacji po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 2018-10-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w systemie zarządzania kryzysowego 2018-10-25 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro dla początkujących 2018-10-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Usuwanie pojazdów z dróg publicznych oraz przejmowanie pojazdów nieodebranych na własność powiatu 2018-10-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO 2018-10-26 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przetwarzanie danych osobowych po zmianach wynikających z unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 2018-10-26
2018-10-26
349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej 2018-10-26 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Spec-ustawa mieszkaniowa na tle aktualnych przepisów - nowe procedury oraz narzędzia prawne - oczekiwania i obawy 2018-10-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ubezwłasnowolnienie - informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej 2018-10-29 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zarządzenie ruchem/zarządzanie drogą - prawo, teoria, praktyka 2018-10-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dochody i wydatki budżetowe w ramach podzielonej płatności w podatku vat od podstaw - zasady ewidencji księgowej na bazie praktycznych rozliczeń 2018-10-29
2018-10-29
359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi 2018-10-29 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami– zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska 2018-10-29 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych 2018-10-29 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami– zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska 2018-10-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych 2018-10-30 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. 2018-11-05 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie wodami opadowymi w świetle aktualnych przepisów, w tym zadania gminnych przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnyc 2018-11-05 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-05 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie wodami opadowymi w świetle aktualnych przepisów, w tym zadania gminnych przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnyc 2018-11-06 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-06 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego 2018-11-06 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 2018-11-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
BEZPŁATNE SZKOLENIE „NISKOEMISYJNOŚĆ I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM” 2018-11-06
2018-11-08
BEZPŁATNE Zielona Góra Hotel Amadeus ul. Jedności 87, 65-018 Zielona Góra Więcej informacji
Ustalanie i dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym – egzekucja administracyjna 2018-11-07 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych 2018-11-08 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego 2018-11-08 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa księga wieczysta - Praktyczne wykorzystanie systemu CI, czyli jak czytać księgę wieczystą? 2018-11-08 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Funkcjonowanie Rady Gminy/Powiatu oraz Komisji Rady w świetle obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt ustawy o jawności życia publicznego, a prawa i obowiązki radnych 2018-11-08 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2018-11-09 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Split payment / podzielona płatność, zakres dysponowania środkami jednostki, należyta staranność, kasy fiskalne, rejestry podatników vat, sprzedaż nieruchomości, sprawdzanie rachunku bankowego, odwrotne obciążenie, sankcje i inne nowości w VAT w 2018 r. 2018-11-09 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowy radny w gminie - Status prawny radnego gminy. Prawa i obowiązki radnego nowej kadencji. Oświadczenia majątkowe i przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika 2018-11-09 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w kazusach) 2018-11-12 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018 w jednostkach i zakładach budżetowych po zmianach przepisów prawa 2018-11-12 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz monitoring w miejscu pracy po zmianach kodeksu pracy 2018-11-12 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2018-11-12 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ocena pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły i placówki oświatowej w kontekście zmian prawnych 2018-11-12 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowy radny w gminie - Status prawny radnego gminy. Prawa i obowiązki radnego nowej kadencji. Oświadczenia majątkowe i przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika 2018-11-12 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2018 r. 2018-11-13 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2018-11-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Poznań_Instytucje kultury - nowy ksr nr 11 „środki trwałe”, zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych - jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie 2018-11-13 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Instytucje kultury - nowy ksr nr 11 „środki trwałe”, zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych - jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie - po zmianach w 2018 r. 2018-11-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej w świetle RODO 2018-11-13 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz monitoring w miejscu pracy po zmianach kodeksu pracy 2018-11-14 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2018 2018-11-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązek alimentacyjny w praktyce administracyjnej 2018-11-14 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs: umowy najmu a dzierżawy - różnice praktyczne. Dlaczego umowa na garaż, reklamę, kiosk czy turbinę wiatrową nie powinna być dzierżawą? Prawa i obowiązki stron, kary umowne, zasady wypowiadania umów 2018-11-14
2018-11-15
560 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT za 2018 2018-11-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Trening radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego z elementami asertywności 2018-11-15 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązek alimentacyjny w praktyce administracyjnej 2018-11-15 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany w prawie pracy nauczycieli w 2018 i ich wpływ na kolejne lata 2018-11-15 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników szkół i przedszkoli od 1 stycznia 2019 roku 2018-11-16 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 2018-11-16 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań 2018-11-16 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sposoby negocjacji i techniki radzenia sobie z psychomanipulacją w pracy socjalnej 2018-11-16 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - nowe zasady od 1 stycznia 2019 r. 2018-11-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości 2018-11-16 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prowadzenie ewidencji dróg i gromadzenie danych o drogach publicznych 2018-11-16 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 2018-11-19 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego? Zmiany w 2018 r. 2018-11-19 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Zrozumieć podatek VAT 2018-11-19
2018-11-20
680 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych 2018-11-19 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Administracja platformą ePUAP2 w urzędzie - warsztaty 2018-11-20 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych 2018-11-20 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych oraz bezprzetargowe powierzanie zadań spółkom wraz ze zmianami z 2018 roku 2018-11-21 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 2018-11-21 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej 2018-11-21 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola dotacji w siedzibie szkoły niepublicznej. Szkolenie dla jst i jednostek dotowanych 2018-11-22 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stosowanie ustaw o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych oraz nowe obowiązki i zmiany przepisów z zakresu spraw obywatelskich w związku z wejściem RODO, E-dowód 2018-11-22 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami prawa wodnego i K.P.A 2018-11-22 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości 2018-11-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni - ujęcie prawne 2018-11-23 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kierowanie do schroniska osób bezdomnych - nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2018-11-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stosowanie ustaw o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych oraz nowe obowiązki i zmiany przepisów z zakresu spraw obywatelskich w związku z wejściem RODO, E-dowód 2018-11-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Funkcjonowanie Rady Gminy/Powiatu oraz Komisji Rady w świetle obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt ustawy o jawności życia publicznego, a prawa i obowiązki radnych 2018-11-23 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni - ujęcie prawne 2018-11-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Vademecum służebności (gruntowa, przesyłu, osobista) 2018-11-26 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie zezwoleń i licencji w transporcie drogowym. Obowiązki jednostek samorządu dotyczące kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe 2018-11-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Funkcjonowanie centralnej ewidencji działalności gospodarczej w 2018 roku 2018-11-26 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok – zebranie danych i ich prezentacja - czyli jak się przygotować do nowego obowiązku 2018-11-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji 2018-11-26
2018-11-27
690 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Jak napisać gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -nowa organizacja pracy komisji po wyborach 2018-11-26 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich nowelizacji 2018-11-27 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Jak napisać gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - nowa organizacja pracy komisji po wyborach 2018-11-27 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych 2018-11-27 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rejestr Należności Publicznych. Nowe obowiązki i zadania pionów egzekucyjno-administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego 2018-11-27 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wycinka zieleni w 2018 roku - rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków 2018-11-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmodernizowany system informacji oświatowej (SIO2) – wprowadzanie danych w roku szkolnym 2018 / 2019 2018-11-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne prowadzenie biura rady 2018-11-28 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Liczba wyników: 115

Kalendarium szkoleń

Październik 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów