Zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku 2019 po zmianach (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych) 2019-05-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2019-05-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli (z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE) 2019-05-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2019-05-28 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych 2019-05-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola zarządcza w JST 2019-05-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r. 2019-05-29 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r. 2019-05-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
VAT na 2019 r. - zmiany i nowości w sektorze publicznym 2019-05-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji 2019-05-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego" Systemu Informacji Oświatowej (SIO1) 2019-05-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowa definicja dochodu od dnia 1 stycznia 2019 roku. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, dodatek energetyczny 2019-05-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Nowe zadania na rok 2019 – zasady prowadzenia dokumentacji, kontrole, sprawozdania 2019-05-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Instrukcja kancelaryjna - warsztaty 2019-05-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czas pracy w instytucjach kultury 2019-05-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji 2019-05-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wynagrodzenia pracowników samorządowych - warsztaty 2019-06-03 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-06-03 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie BIP 2019-06-03 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH - szkolenie warsztatowe z elementami prawa nieruchomości 2019-06-03 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wynagrodzenia pracowników samorządowych - warsztaty 2019-06-04 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Problematyka reklam i reklam wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych. Zarządzanie pasem drogowym. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń, opłaty, kary, wykroczenia 2019-06-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych, państwowych i prywatnych (czyli jak tworzyć procedury kontrolne i je egzekwować) 2019-06-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za II kwartał 2019 roku 2019-06-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu. Metody i sposoby usprawniające kontrolę drzewostanu miejskiego 2019-06-04 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu. Metody i sposoby usprawniające kontrolę drzewostanu miejskiego 2019-06-05 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy 2019-06-05 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podatek od środków transportowych w 2019 r. 2019-06-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian w szkołach ponadpodstawowych obowiązujących od 2019 r. 2019-06-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy 2019-06-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 2019-06-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników 2019-06-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wszystko o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych – prawo i praktyka. Postępowanie organu i przedsiębiorcy po upływie terminu wniesienia II raty. Jak prawidłowo wydać, wygasić i cofnąć zezwolenie - informacje dla początkujących i zaawansowanych 2019-06-07 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w samorządzie oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego 2019-06-07 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne dla początkujących 2019-06-07 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa definicja dochodu od dnia 1 stycznia 2019 roku. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, dodatek energetyczny 2019-06-07 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komunikacja interpersonalna i praca z rodziną – szkolenie dla pracowników socjalnych i pracowników instytucji pomocowych 2019-06-07 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje podręcznikowe w 2019 roku. Zasady kalkulowania, wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zasady ewidencjonowania i brakowania podręczników 2019-06-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne 2019-06-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady dostępu do informacji publicznej w działalności urzędu gminy 2019-06-10 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji publicznej 2019-06-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola realizacji zadań w obszarze obowiązku sprawowania kontroli przez organy samorządu terytorialnego i wojewodę w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji 2019-06-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola realizacji zadań w obszarze obowiązku sprawowania kontroli przez organy samorządu terytorialnego i wojewodę w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji 2019-06-11 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prawo pracy 2019 r. – ustawy o związkach zawodowych. Rewolucyjne zmiany w aspekcie praktycznych i teoretycznym 2019-06-11 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne prowadzenie biura rady 2019-06-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zadania gmin związane z obsługą centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) 2019-06-11 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nabory do pracy w samorządzie 2019-06-12 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej – zadania gmin 2019-06-12 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasady kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej - aspekt praktyczny i teoretyczny 2019-06-12 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi w trybie specustawy 2019-06-12 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nabory do pracy w samorządzie 2019-06-13 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie 2019-06-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Urlopy pracownicze. Optymalne wykorzystanie instytucji czasu pracy przez pracodawcę 2019-06-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 2019 r. i od 2020 r. 2019-06-13 399 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zwrot nadpłat w podatkach i opłatach publicznoprawnych i cywilnoprawnych - stanowiących dochody gmin 2019-06-13 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany VAT w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych - klauzula nadużycia prawa, ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika vat, korekty vat, „split payment”, informacje o schematach podatkowych (MDR) 2019-06-13 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kompendium głównego księgowego instytucji kultury. Rachunkowość, plan kont, majątek w 2019 roku 2019-06-14 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zarządzanie małym zespołem 2019-06-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie 2019-06-14 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie 2019-06-14 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019 r. 2019-06-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne prowadzenie biura rady 2019-06-14 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – praktyczne warsztaty 2019-06-14 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustalanie stron postępowania administracyjnego – prowadzenie postępowań administracyjnych w świetle ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 2019-06-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego 2019-06-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Urlopy pracownicze. Optymalne wykorzystanie instytucji czasu pracy przez pracodawcę 2019-06-18 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Rejestr Instytucji Kultury. Jak prawidłowo prowadzić Rejestr Instytucji Kultury i Księgę Rejestrową po zmianach przepisów 2019-06-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kurs: Specjalista ds.rozliczeń vat w jst. Rozliczanie podatku VAT w samorządzie – dla początkujących z uwzględnieniem zmiany przepisów 2019 roku 2019-06-24
2019-06-25
689 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Całkowite wdrożenie RODO w roku 2019 - praktyczne wskazówki (krok po kroku) 2019-06-24 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia 2019-06-24
2019-06-27
949 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji - krok po kroku 2019-06-24 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny - od 1 lipca 2019 r. (zasady wypełniania i składania urzędowych formularzy – warsztaty praktyczne) 2019-06-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2019-06-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce - przeprowadzenie inwentaryzacji, najczęściej popełniane błędy, dokumentacja w kontekście nowych przepisów o KŚT i progu 10.000 zł 2019-06-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-06-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przygotowanie projektów UE do kontroli 2019-06-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu 2019-06-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-06-28 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych 2019-06-28 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowanie projektów UE do kontroli 2019-06-28 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu 2019-06-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019 r. 2019-06-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2019-07-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce 2019-07-01
2019-07-01
369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komunikacja i budowanie relacji w zespole 2019-07-01 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2019-07-02 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce 2019-07-02 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Skuteczna egzekucja opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania – zagadnienia praktyczne 2019-07-03 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunki bankowe w podzielonej płatności – rachunek/rachunki VAT – zasady prowadzenia rozliczeń wydatków i dochodów budżetowych oraz środków na rachunkach dochodów własnych 2019-07-03 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wszystko o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych – prawo i praktyka. Postępowanie organu i przedsiębiorcy po upływie terminu wniesienia II raty. Jak prawidłowo wydać, wygasić i cofnąć zezwolenie - informacje dla początkujących i zaawansowanych 2019-07-04 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Świadczenia wychowawcze 500+ po zmianach 2019-07-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole - zagadnienia teoretyczne i praktyczne 2019-07-05 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole - zagadnienia teoretyczne i praktyczne 2019-07-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty 2019-07-05 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zagadnienia podziałów nieruchomości z uwzględnieniem skutków prawnych podziału, na tle najnowszego orzecznictwa 2019-07-05 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Warsztaty dla informatyków – polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi 2019-07-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podstawowe zadania i obowiązki pracodawców samorządowych według pragmatyki urzędniczej 2019-07-08 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z uwzględnieniem RODO i najnowszego orzecznictwa 2019-07-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie 2019-07-09 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z uwzględnieniem RODO i najnowszego orzecznictwa 2019-07-09 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Liczba wyników: 105

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów