Zarząd

Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu

Irena Peszko - Wiceprezes Zarządu

Marcin Smala - Wiceprezes Zarządu 

Rada Fundatorów

Jerzy Stępień - Prezes FRDL

Andrzej Celiński

Adam Kowalewski

Jan Król

Joanna Regulska

Joanna Staręga-Piasek


Dyrektor FRDL Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze

Iwona Szablewska

 

Funkcje doradcze pełni Kolegium Dyrektorów Regionalnych Ośrodków FRDL