AKADEMIA SUKCESU

Z dniem 1 stycznia 2013r rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego pn. „AKADEMIA SUKCESU”, który był realizowany do 31 maja 2014r

Informacje o realizacji projektu "Akademia sukcesu" pojawiły się na stronie internetowej naszego Partnera i stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie:

Gmina Drezdenko

Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku

Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Drezdenku

 

O PROJEKCIE
Projekt powstał  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Partnerstwo zawiązane na rzecz realizacji projektu w którego skład wchodzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze oraz Gmina Drezdenko posiada doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach zakończonych sukcesem.

Poszczególne programy rozwojowe będą realizowane przez :

-  Lidera projektu – Realizacja warsztatów zakresu walki ze stresem i uzależnieniami oraz Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.

- Partnera – Realizacja programów rozwojowych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3, w Gimnazjum nr 2 w Drezdenku oraz w Szkołach Podstawowych w Niegosławiu, Goszczanowie i Trzebiczu.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia efektu POKL poprzez wdrożenie 5 programów rozwojowych w szkołach podstawowych i 1 programu rozwojowego w gimnazjum (w tym 3 programy rozwojowe w szkołach wiejskich i 3 programy rozwojowe w szkołach miejskich) poprzez realizację 2623 h zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Projekt zakłada objąć wsparciem 549 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

100 uczestników projektu objętych zostanie wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

160 uczniów gimnazjum weźmie udział w warsztatach z doradztwa zawodowego w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.

W ramach projektu odbędzie się 160 godzin zajęć socjoterapeutycznych.

Wartością dodaną projektu jest pozyskanie odpowiednich postaw przekładających się na najbliższe otoczenie, wzmocnienie kontaktów z instytucjami lokalnymi, zaktywizowanie dzieci i zachęcenie ich do działania na rzecz lokalnej społeczności, zwiększenie aktywności poznawczej lokalnego rynku.

PARTNERZY

LIDER PROJEKTU

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 9, 65-034 Zielona Góra
tel. 68 453 22 93, fax. 68 453 22 92
e-mail: sekretariat@frdl.org, strona: www.frdl.org

PARTNER PROJEKTU

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530
Drezdenko
www.drezdenko.pl

SZKOŁY W PROJEKCIE

Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku
ul. Szkolna 11
66-530
Drezdenko
tel. (95) 762-03-60
strona: www.sp1drezdenko.neostrada.pl

Gimnazjum Nr 2 w Drezdenku
ul. Portowa 1
66-530 Drezdenko
tel. (95) 762-09-52
strona: www.zs-drezdenko.org.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Portowa 1
66-530 Drezdenko
tel. (95) 762-09-52
strona: www.zs-drezdenko.org.pl

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu
Niegosław 69
66-530 Drezdenko
tel. (95) 762-43-24
strona: www.sp.niegoslaw.oswiata.org.pl

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie
Goszczanowo 11
66-530 Drezdenko
tel. 95 762-42-11

Szkoła Podstawowa w Trzebiczu
ul. Szkolna 1
66-530 Drezdenko
Tel. 95 762 45 25
Strona: www.sptrzebicz.pl.tl


ZESPÓŁ PROJEKTU

Z RAMIENIA LIDERA:

Sylwia Świderska
Koordynator projektu
tel. 68 453 22 25, 
e-mail: s.swiderska@frdl.org

Agnieszka Badurek
Asystent koordynatora projektu
tel./fax. 68 453 22 93, 
e-mail: a.badurek@frdl.org

Z RAMIENIA PARTNERA:

Sławomir Wojciuszkiewicz
Opiekun programu rozwojowego
realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku

Beata Machelska
Opiekun programu rozwojowego
realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 i w Gimnazjum nr 2 w Drezdenku

Urszula Kasper
Opiekun programu rozwojowego realizowanego w Szkole Podstawowej w Niegosławiu

Teresa Król
Opiekun programu rozwojowego
realizowanego w Szkole Podstawowej w Goszczanowie

Beata Turczyn
Opiekun programu rozwojowego
realizowanego w Szkole Podstawowej w Trzebiczu

Ewa Pręt
Personel ds. rozliczeń finansowych


GALERIA ZDJĘĆ

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów