Ostatnie bezpłatne szkolenia w ramach projektu z planowania przestrzennego w 2019

16 Styczeń 2019

Projekt:

„Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”  realizowany w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu:

Cel główny projektu  „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych” to podwyższenie kompetencje 1.500 pracowników (975 K i 525 M) administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z terenu całej Polski w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania do marca 2019 r.

Podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do wyższej jakości dokumentów planistycznych opracowywanych w gminach, a w dłuższej perspektywie czasu, dzięki zwiększeniu potencjału instytucji samorządowych, do bardziej odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią.

W projekcie wezmą udział pracownicy 400 jednostek samorządowej administracji publicznej z terenu całego kraju.

Pracownicy JST wezmą udział w 3-dniowym bloku szkoleniowym w trakcie którego zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z TERENU CAŁEGO KRAJU NA SZKOLENIA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH.
Z JEDNEJ INSTYTUCJI W CAŁYM PROJEKCIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁ MAKSYMALNIE 5 OSÓB!
TO JUŻ OSTATNIE BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU. 

  Województwo  Hotel   Formularz zgłoszeniowy  Termin  Telefon kontaktowy 
w sprawie szkoleń
 2.   mazowieckie - Warszawa  Hotel Best Western Felix 
ul.Omulewska 24, 04-128 Warszawa
 Rekrutacja zamknięta brak wolnych miejsc  

26-28.03.2019

 

Łukasz Długołęcki

lukasz.dlugolecki@frdl.org.pl

22 351 93 08

Zakres szkoleń:

Szkolenia zostaną poświęcone technikom sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście:
a) wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennych oraz
b) prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Uczestnicy szkoleń będą analizować:
a) przesłanki podjęcia decyzji o zmianie (w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz opracowaniu/zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) działania analityczne służące zebraniu niezbędnych danych do prowadzenia dialogu o możliwych zmianach zagospodarowania danego terenu do uwzględnienia w dokumentach planistycznych;
c) działania informacyjno-animacyjne mające na celu włączenia możliwie najszerszego grona użytkowników przestrzeni w planowanie zmian oraz techniki umożliwiające udział interesariuszy w projektowaniu zmian w przestrzeni, zgodnie z ich preferencjami i potrzebami wynikającymi z wieku, płci, poziomu sprawności;
d) techniki zapisu planistycznego i skutki stosowania konkretnych zapisów dla kształtowania pożądanych i niepożądanych zmian w przestrzeni.

1) Wspieranie niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym

Budowa miast zwartych i przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy;
Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w zabudowie, korzyści różnicowania zabudowy pod względem funkcji;
Tworzenie systemu terenów zieleni, w tym klinów napowietrzających;
Woda w przestrzeni miast, w tym kwestie przeciwpowodziowe i niebieska infrastruktura;
Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego;
Stosowanie regulacji w zakresie nowych technologii zaopatrzenia budynków w energię i ciepło;
Stosowanie regulacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
Działania ‘miękkie” prowadzone przez samorządy o charakterze edukacyjno-informacyjnym kierowane do społeczności lokalnych.

2) Prognozowanie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania
Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów,
Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów inwestowania gminy,
Określenie chłonności obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych, 
Określenie potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych obszarów rozwojowych, 
Propozycje dotyczące ogólnych zasad bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy, 
Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania się zabudowy dla gmin i mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych i społecznych aspektów konfliktów przestrzennych pojawiających się na terenach wiejskich, w tym kwestii alienacji, a także konieczności upowszechniania wiedzy o skutkach masowego pojawiania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich dla dawnych mieszkańców.

Działania i beneficjenci:

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 85 trzydniowych szkoleń na terenie wszystkich województw. 

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski

Pracownicy instytucji objętych wsparciem: 

- Gminy miejskie

- Gminy miejsko-wiejskie

- Gminy wiejskie

 Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Wartość projektu – 2 495 017,00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 102 800,33 zł 84,28 % wartości projektu

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP02/17-01

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Koordynator projektu:

Iwona Szablewska tel. 68/453 22 09, e-mail: i.szablewska@frdl.org   

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra

Biuro regionalne projektu:

 1. Małopolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  www.mistia.org.pl  
  osoba do kontaktu:   Tomasz Żygłowicz tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl  12 623 72 44
 2. Mazowieckie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze www.frdl.mazowsze.pl  
  osoba do kontaktu:   Łukasz Długołęcki lukasz.dlugolecki@frdl.org.pl
 3. Pomorskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Gdańsku www.gdansk.frdl.pl
  osoba do kontaktu:   Andrzej Banach  andrzej.banach@frdl.org.pl 698995573
 4. Zachodniopomorskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Centrum Szkoleniowe w Szczecinie www.frdl.szczecin.pl 
  osoba do kontaktu:   Elżbieta Silny elsilny@frdl.szczecin.pl    725 302 313

Formularz zgłoszeń na szkolenia w poszczególnych lokalizacjach:

1. Kraków  województwo małopolskie
2. Warszawa województwo mazowieckie
3. Gdańsk  województwo pomorskie
4. Szczecin  województwo zachodniopomorskie

Do pobrania:

List rekomendacyjny z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Zaproszenie

Regulamin projektu

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy podmiot

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy podmiot_pdf

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika szkoleń

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika szkoleń_pdf

Harmonogram szkoleń 

Program szkoleń

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów